Orkesterns historia

Blåsarsymfonikerna- En liten blåsorkester med gamla anor

Blåsarsymfonikernas konstnärliga fokus ligger på samtida konstmusik för blåsare. Genom åren har orkestern beställt verk av tonsättare som Andrea Tarrodi, Benjamin Staern, Christian Lindberg, Anders Hillborg, Csaba Deák och nu senast tonsättarkollektivet Konstmusiksystrar. Bland inspelningar finns tonsättarporträtt av Mikael Råberg, Martin Q Larsson och senast Igor Stravinskijs större verk för blåsare. En serie skivor har kommit ut på BIS med internationella solister dirigerade av Christian Lindberg, tidigare chefsdirigent för orkestern. Skivutgivningen började annars redan på 50-talet med en mer konventionell blåsrepertoar.

Under de senaste tio åren har orkestern aktivt strävat efter en mer jämställd repertoar och större genusmedvetenhet vilket lett till nya musikaliska upptäckter, beställningsverk och transkriptioner av äldre musik av bland annat Helena Munktell, Elfrida Andrée och Lili Boulanger, vilket också är i samklang med ambitionen att föra fram musik som inte spelas så ofta. 

Genreöverskridande orkester

Vid sidan av konstmusiken är s k cross over en viktig del. Folkmusik, världsmusik och argentinsk tango är återkommande inslag på repertoaren och sker ofta i samarbete med solister som rör sig i samma genre. Ett banbrytande framförande var L-E Larssons Förklädd gud i grekisk tappning i samarbete med grekiska musiker. Orkestern har även gjort flera populärmusikaliska produktioner.

Orkestern består idag av 27 halvtidsanställda musiker samt två arrangörer på halvtid. De flesta är också frilansare, flera är tonsättare, dirigenter, lärare vid kulturskolor samt högre musikutbildningar etc. Sedan 2015 är Cathrine Winnes chefsdirigent och konstnärlig ledare för Blåsarsymfonikerna, en tjänst som förlängdes 2018 och som löper till säsongen 2021/2022. Blåsarsymfonikerna bedriver trots begränsad tid till sitt förfogande ett viktigt didaktiskt arbete med konserter för och med barn och unga. Projekt riktade till amatörmusiklivet samt högre musikutbildningar exempelvis årliga tonsättarprojekt med Musikhögskolorna i Stockholm och Malmö samt en dirigentkurs för unga kvinnor.

Om orkesterns historia

Orkesterns historia sträcker sig tillbaka till 1906 då fackförbundet vid dåvarande Stockholms Spårvägar gav medel för att starta en brassextett. Ensemblen växte snabbt och hade som Stockholms Spårvägsmäns Musikkår sin första storhetstid på 1930-talet under dirigenten K. P. Kallin som på 1950-talet följdes av prof. Gunnar Johansson. Under 1980-talet expanderade orkestern till dryga 40 musiker. Moderniseringar ledde till att man gick ifrån bruket av en dirigent och musikalisk ledare. Det var också nu man började vända sig till barn och yngre med speciella orkesterproduktioner och mindre ensembler ute i länet.

Professionalisering

Vid instiftandet 1906 spelade man på fritiden men gradvis gavs orkestern privilegier tills all musikverksamhet bedrevs på arbetstid, som mest 60 procent. Under 1990-talet löstes banden med SL upp i takt med att SL gick från storföretag med 10.000 anställda till en beställarorganisation med ca 250. År 2000 tog SLL över det kulturpolitiska ansvaret för orkestern. Efter föredragningar hos Kulturrådet fick SLB 2001 uppdraget att bedriva Länsmusik i Stockholm, en verksamhet som länet dittills saknat. Orkestern tog initiativet till länsmusik eftersom man såg att mycket av orkesterns arbete redan hade den karaktären. Idag har orkestern en begränsad del länsmusikverksamhet och merparten görs av frilansande grupper i enlighet med uppdragsgivarens instruktioner.

Musikaliska och Nybrokajen 11

2011 flyttade orkestern till Nybrokajen 11, till det nya Musikaliska (gamla Musikaliska Akademien). Tillsammans med Länsmusiken i Stockholm sprider Blåsarsymfonikerna levande musik från olika kulturer och genrer till barn och unga i Stockholmsregionens kommuner i form av professionella storskaliga musikupplevelser med hela orkestern eller flexibla anpassade produktioner. I projekt som Unga Musiker är Blåsarsymfonikerna ett stöd för unga musicerande i regionen och i de populära instrumentfrossorna på Musikaliska möter unga musiker den professionella orkestern i workshops och konserter. Varje år ger Blåsarsymfonikerna välfyllda skol- och familjeföreställningar på Musikaliska i samarbete med Länsmusiken i Stockholm.

Blåsarsymfonikerna utgör en viktig part i Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, ett initiativ som drivs av en arbetsgrupp som representerar de professionella blåsorkestrarna och storbanden, försvarsmaktens orkestrar och hemvärnskårer, länsmusikorganisationerna, kulturskolorna, RUM, Sveriges Orkesterförbund, musikhögskolorna, Frälsningsarméns musikutskott, EFS, Svenska Missionskyrkans Musikkårer och Sveriges brassband.