Styrelsen

 

Ideella föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker


Ingela Lindh, ordförande

Ingela.lindh@musikaliska.se

Sverker Gawell, vice ordförande
sverker.g48@gmail.com

Erik Westin
erik@addoned.com

Max Låke
max.lake@musikaliskaakademien.se

Lena Haag
lena.haag@musikaliska.com

Lilian Henriksson, Unionen
lilian.henriksson@musikaliska.com

Staffan Eriksson, Symf
Staffan.eriksson@musikaliska.com

Suppleanter:
Amelia Hjortenhammar
amelia.hjortenhammar@musikaliska.se

Susanne Rundberg, Unionen
susanne.rundberg@musikaliska.com