Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och kommer att förstärka din integritet vid databehandling av dina personuppgifter. Musikaliska har ett pågående arbete för att utforma en policy, som förklarar varför vi sparar, skyddar och arbetar med din personliga information i samband med biljettköp. Policyn är under utveckling och kompletteras fortlöpande.

Musikaliskas biljettförsäljning riktar sig i första hand till konsumenter och icke-kommersiell användning av biljetter och andra värdehandlingar. Betalningen av biljetter sker genom en tredjepartsleverantör av betaltjänster, en s.k. betaltjänstleverantör. Musikaliska använder Ticksters betaltjänst. Din användning av betaltjänsten och de personuppgifter du lämnar ut i anslutning till dina betalningar genom betaltjänsten regleras av betaltjänstleverantörens personuppgiftspolicy och allmänna villkor. För frågor relaterade till din betalning hänvisar vi dig i första hand till Tickster.

I samband med att du som kund genomför ett biljettköp accepterar du att Tickster får tillgång till dina personuppgifter. För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, ge god service, erbjudanden och information om våra föreställningar och konserter, behöver vi spara och hantera dessa.

Varför behöver vi dina personuppgifter?
Vårt huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund. Detta avser bland annat utskick av biljetter och/eller andra värdehandlingar (t.ex. presentkort/abonnemangskort) och information om de konserter du köpt biljetter till. Utöver detta har vi ett kompletterande syfte som rör kommunikation i form av nyhetsbrev, och ibland även riktad marknadsföring. Du som mottagare har dock möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länk i mailutskicket eller kontakta oss direkt.

Personuppgifter vi kan komma att samla in i samband med ett biljettköp:
Förnamn, Efternamn, Adress, Telefonnr, E-post samt Födelsedatum

När, eller i vilket sammanhang, vi kan komma att samla in personuppgifter:
- I samband med ett biljettköp via musikaliska.se/Tickster
- I samband med ett biljettköp via Ticksters kundtjänst
- I samband med ett biljettköp via Musikaliskas biljettkassa

Så länge lagrar vi dina personuppgifter:
Musikaliska och Tickster behandlar ditt förnamn och efternamn, din postadress, ditt telefonnummer, din e-postadress och födelseår i tre år efter att du genomfört ett biljettköp. Du står dock kvar som mottagare av Musikaliskas nyhetsbrev så länge du inte aktivt väljer att avregistrera dig. Musikaliska ansvarar för att regelbundet gallra registrerade personuppgifter som finns på nyhetsbrevens mottagarlistor. Musikaliska vidtar även rimliga åtgärder för att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Hur du som är yngre än 18 år bör agera när du vill köpa biljetter från oss:
Är du under 18 år måste du inhämta vårdnadshavares godkännande för att ingå avtal via internet. Är du fyllda 16 år och har tjänat in pengarna själv gäller inte detta. Tickster och Musikaliska förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare till biljettköpare under 18 år. Har du inte inhämtat vårdnadshavares godkännande kan vi inte garantera att ditt köp är giltigt.

Dina rättigheter som kund
Du som kund har rätt att begära uppgifter om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om vi mottar en sådan begäran, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas i händelse av att de är felaktiga. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. På Musikaliska arbetar vi fortlöpande med att säkerställa att hanteringen av dina personuppgifter görs på ett korrekt sätt. Vår utgångspunkt är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska kunna ha tillgång till dem.

Som kund har du rätt att:

Begära registerutdrag:
Detta gör du som kund, skriftligen och egenhändigt undertecknat, genom att skicka in en begäran till Tickster på följande adress:
Tickster AB, Registerutdrag, Box 334, 671 27 ARVIKA
Tickster tar ut ett registerutdrag och skickar till dig som kund. Registerutdrag skickas endast till din folkbokföringsadress. Åtgärden loggas i Ticksters system för spårbarhet.

Ta tillbaka ditt samtycke om marknadsföring/information:
Du som kund kan själv hantera samtycken för marknadsföring via my.tickster.com
Om du inte har tillgång till my.tickster.com vänligen kontakta Ticksters kundtjänst på
support@tickster.com eller per telefon +46 (0) 771-47 70 70 för vidare hjälp.

Ta tillbaka ditt samtycke kring personuppgiftshantering:
Vänligen förse Musikaliska med följande information:
Förnamn, Efternamn, Adress, Telefonnr, E-post samt Födelsedatum
Musikaliska ansvarar för att Tickster begränsar eller helt tar bort dina personuppgifter ur systemet.

Via musikaliska.se informerar vi om kommande konserter och vi länkar även vidare till Ticksters biljettsystem. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Cookies hjälper till att göra ditt besök på vår webbsida bättre och behövs för att funktioner på webbsidan ska fungera optimalt. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du har ytterligare frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@musikaliska.se