Vaccinationsbevis införs den 1 december

Konsertsalen på Musikaliska


Från och med 1 december 2021 behöver alla besökare över 18 år visa upp ett giltigt vaccinationsbevis samt ID vid evenemang som omfattar fler än 100 besökare.

Här hittar du information om ditt besök på Musikaliska.