Stockholms Läns Blåsarsymfoniker engagerar verksamhetsutvecklaren Noomi Hedlund

Noomi Hedlund

 

Noomi Hedlund får uppdraget att driva och samordna utvecklingsarbetet för de gemensamma verksamheterna Stockholms Läns Blåsarsymfoniker och Musikaliska AB inför framtiden.

- I dessa tider är det oerhört viktigt att blicka framåt och tänka långsiktigt. Vi måste värna om alla delar av vårt musikliv och Blåsarsymfonikernas fortlevnad även efter coronapandemin. Därför har vi anlitat Noomi Hedlund för att hon, tillsammans med våra interna krafter, ska lägga en strategi för Blåsarsymfonikerna och skapa en framtida plats för musiken, ett Musikens kvarter vid Nybrokajen. Vårt och Noomis arbete är också en viktig del för att värna och rädda blåsmusiken som konstform nationellt, säger Ingela Lindh, ordförande för Föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker.

Läs hela pressmeddelandet