Sånger och kammarmusik av Laura Netzel - Se hela konserten här!

Laura Netzel konsert pressbild


Denna konsert arrangerades utan fysisk publik men finns tillgänglig kostnadsfritt på Musikaliskas Youtube.

Välkommen till en konsert med Laura Netzel i fokus! En samproduktion mellan Musikaliska, KVAST och ABF Stockholm. Ingår i studiecirkeln Rum för kvinnors musikskapande arrangerad av KVAST och ABF.

Laura Netzel (1839−1927) växte upp i Stockholm och var verksam som pianist och tonsättare (från 1874 under signaturen ”Lago”). Hon studerade komposition för Wilhelm Heintze i Stockholm och för Charles-Marie Widor i Paris. Under många år arbetade hon även som konsertarrangör och orkesterledare. Kompositionerna är till stor del hållna i senromantisk och kromatisk stil med inslag från samtida fransk musik, och den uppmärksammades inte minst i fransk musikpress.

Klicka här för att komma till sändningen.

Program

Laura Netzel - Preludio e Fughetta, op. 68
- Preludio
- Fughetta

Sånger vid piano med obligat violin, op 20
1. Hvem styrde hit din väg? (J L Runeberg)
2. Om min tanke långt från gruset (C D af Wirsén)

Trio för piano, violin och violoncell, op 78
1. Allegro moderato
2. Andanta tranquillo - Molto più vivo - Tempo 1
3. Allegro deciso

Drei Lieder mit Begleitung des Pianoforte, op 44
1. Lied: Der einst Gedanke mein (E Geiber)
2. Wunsch: Ich hab' dich geliebt (R Reinick)
3. Gruss: Leise zieht durch mein Gemüth 
(H Heine)

KVAST logga

Madrigal, op 47 nr 3 (A Sylvestre)
Chant du Rossignol (S D de Nemours)
Voici la brise, op 55 (Zari)

Pianotrio "Sérénade", op 50

Konserten ingår i KVASTs studiematerial till kursen Rum för kvinnors musikskapandeLäs mer om studiematerialet här.

Medverkande

Christin Högnabba, sopran
Victoria Stjerna, violin
Stefan Lindgren, piano
Andreas Lavotha, cello
Camilla Hambro, presentatör

Speltid

Ca 80 min

Christin Högnabba

Christin Högnabba är uppvuxen i Österbotten i Finland och har fått sin musikutbildning vid Sibelius-Akademin och Stockholms Operastudio. Hon är verksam som frilansande opera- och konsertsångerska. Högnabba har ett pågående arbetsstipendium från Svenska kulturfonden och har startat upp KammarOperaKompaniet, där den första produktionen var Margareta Hallins kammaropera Den Starkare. Pga av pandemin blev premiären på Strindbergs Intima Teater framflyttad till december 2021, men redan i november spelar kompaniet en nyskriven opera av Magdalena Meitzner (1983-). I augusti 2021 släpps en skiva med musik av Laura Netzel. Skivan är en del av Högnabbas projektplan för att lyfta fram kvinnliga tonsättare och delar av repertoaren framförs på konserten den 2 juni. Högnabba är även involverad i framtagandet av Ida Mobergs opera (1859-1947) Asiens ljus. Högnabba är sedan 2018 engagerad i KVASTs (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare) arbete för att främja en jämställd repertoar på konsertscenerna.

Camilla Hambro

Camilla Hambro är musikforskare och universitetslärare i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Hon disputerade 2008 vid Göteborgs universitet på avhandlingen Det ulmer under overflaten. Agathe Backer Grøndahl (1847-1907). Genus, sjanger og norskhet. 2009-11 drev hon ett postdoktoralt projekt vid Stockholms universitet, finansierat av Vetenskapsrådet, kring kanontransformationer av mäns och kvinnors musik vid 1900-talets början. Camillas senaste bok är en biografi om Laura Netzel som ingår i serien Svenska Tonsättare (Kungl Musikaliska Akademiens Skriftserie nr 149). Boken behandlar tonsättarens liv, kompositioner, konserter, receptionen och hennes viktiga insatser inom välgörenhet och ideell verksamhet. Det senare passade som hand i handske för hennes musikverksamhet. Boken berättar också om hennes erfarenheter av svenskt kultur- och samhällsliv i samspel med musikkollegerna och hovet. Läs mer här.

Klicka här för att komma till sändningen.

Foto: Olof Plym Forshell

Loggor - Svenska kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland