Rösträtt - Sång på förskolan

Rösträtt logotypNu startar Länsmusiken i Stockholm projektet Rösträtt – Sång på förskolan, ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt 13 regioner i landet deltar hittills i projektet. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Förskolepersonal tilldelas material och inspiration till att fortsätta stärka barnens sång i den dagliga verksamheten.

I Stockholm inleddes projektet hösten 2020 och pågår aktivt under 2021 – 2023 men har ett långsiktigt syfte. Projektet startar med att utbilda sångare och sångpedagoger till sångcoacher som med särskilt framtagna program kan besöka förskolor i regionen för att sjunga för och med barnen och samtidigt ge inspiration till förskolepersonalen. Programmen skapas av artisterna i samverkan med Länsmusiken.

En nationell digital plattform förbereds, för att samla sånger från hela landet och ge fortbildning för barn och pedagoger. Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men det står också för demokrati och barns delaktighet.

Huvudmål: Projektets fokus är att ge personal fortbildning i hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. All förskolepersonal ska kunna förmedla en lekfull inställning till barnen och använda sin sångröst utan att värdera den.

Läs mer om Rösträtt här
 

 

Film: Per-Markus Heggestad