Panelsamtal med Nils Landgren, Helena Wessman och Ella-Kari Norberg om blåsmusikerbristen

Collage med Nils Landgren Helena Wessman och Ella-Kari Norberg
fr. vänster: Nils Landgren, Helena Wessman & Ella-Kari Norberg

Minskad återväxt av unga blåsmusiker i Sverige utgör ett framtida hot mot rekrytering av musiker till svenska blåsorkestrar, symfoniorkestrar och operahus. Panelsamtalet ”Finns det unga musiker i morgondagens Sverige?” under Folk och Kultur 2021 tar upp ämnet till diskussion. Medverkar gör trombonisten Nils Landgren, Helena Wessman, rektor vid Kungliga Musikhögskolan och Ella-Kari Norberg, vice ordf. Kulturskolerådet.

Folk och kultur logotyp

Utövandet av orkesterinstrument har minskat de senaste åren. Sker ingen återväxt riskerar vi i framtiden att bli utan svenskutbildade musiker på hög nivå. En nationell samordning behövs för att vända trenden.

- Utvecklingen är mycket oroande. Vi har i Sverige en lång och stolt tradition med framstående musiker och en rikedom av fritidsmusicerande orkestrar i hela landet. Att säkra återväxten bland de som spelar blåsinstrument är viktigt såväl för musiklivet i stort som för de individer som har sin glädje i musiken. När inte alla stämmor kan fyllas leder det i värsta fall till att fritidsorkestrar måste lägga ned sin verksamhet. För de professionella orkestrarna betyder det att musiker måste rekryteras utomlands ifrån. Om vi ska kunna vända trenden behövs nationell samordning, säger Helena Wessman, rektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Klicka här för att ta del av hela panelsamtalet

Till grund för panelsamtalet ligger orkesterundersökningen 2021. Undersökningen initierades av Blåsarsymfonikerna/Musikaliska och genomfördes av Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige i samverkan med RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Sveriges Orkesterförbund samt Kulturskolerådet.

Loggor medverkande aktörer orkesterundersökningen 2021