Inställda konserter under våren 2021

scenkonst med omtanke


Musikaliska är fortsatt stängt för publika evenemang. Efter sommaren hoppas vi kunna öppna upp vår publika konsertverksamhet. För att minimera risken för smitta följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. /uppdaterat 21/6-21

Läs mer om FHM:s riktlinjer här.
 

Vi månar om dig som konsertbesökare

På Musikaliska är vi måna om att din konsertupplevelse ska bli så trygg som möjligt. Vi följer alltid de senaste direktiven från Folkhälsomyndigheten och jobbar ständigt med att förbättra våra smittskyddsåtgärder. För att läsa om de åtgärder som vidtagits, vänligen besök musikaliska.se/om-oss/ditt-besok