Helena Wessman blir ny vice ordförande i Blåsarsymfonikernas styrelse

Helena Wessman
Foto: Magnus Länje

Helena Wessman, rektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, har utsetts till ny vice ordförande i Blåsarsymfonikernas styrelse, där Länsmusiken i Stockholm och Musikaliska AB ingår.

- Att få frågan att ingå i Blåsarsymfonikernas styrelse var mycket hedrande och jag är stolt över att nu ha blivit vald. Blåsarsymfonikerna har med sin breda verksamhet stor betydelse för publiken och för musiklivet i stort. Det är fint att tillsammans med dem få arbeta med att värna och utveckla blåsmusiken i landet, säger Helena Wessman.

Läs hela pressmeddelandet här.