Blåsmusikens dag: Panelsamtal om behovet av nationell samordning av blåsmusiken

Helena Wessman
Helena Wessman Foto: Magnus Länje

Allt färre pedagoger i kulturskolan leder till färre elever. Detta bidrar till en minskning av kulturskolans orkestrar och fritidsorkestrar, vilket i förlängningen leder till en försvagad rekrytering till musikhögskolorna och därmed en svagare rekrytering även till musiklivets alla genrer.

Hur mycket är en utveckling av blåsmusiken värd? Vilka satsningar bör och kan göras? Hur får vi kommunerna att satsa mer på kulturskolan? Behövs det en kulturskolelag? Borde staten täcka upp när regionerna får problem?

Klicka här för att komma till panelsamtalet

Medverkande

Christer Nylander (L), ordförande för kulturutskottet
Gunilla Svantorp (S), ordförande för utbildningsutskottet
Sofia Westergren (M), ledamot i finansutskottet
Moderator: Helena Wessman, rektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vice ordförande i Blåsarsymfonikernas styrelse.

Detta evenemang ingår i Blåsmusikens dag 2021. Blåsmusikens dag mobiliserar hela Sveriges samlade blåsarkraft. Med fantasi och engagemang visas styrkan i blåsmusiken och den viktiga roll den fyller för Sveriges nuvarande och framtida musikliv. Läs mer på blasmusikensdag.com.