Blåsarsymfonikernas verksamhetsutvecklare Noomi Hedlund: Ska blåsmusiken bara finnas i arkiven?

Noomi Hedlund och blåsinstrumentNoomi Hedlund har arbetat som konstnärlig ledare, vd/producent, marknadsansvarig och konsult för bl a Luleå tekniska universitet/Musikhögskolan i Piteå, Festspelen i Piteå, Dalhalla Opera och Region Norrbotten. Just nu arbetar hon som verksamhetsutvecklare för Blåsarsymfonikerna.

Vid Rikstinget för västerländsk konstmusik den 23 mars 2021 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, höll Noomi dels ett anförande, dels modererade hon ett panelsamtal med samtliga politiska partiers ledamöter i Kulturutskottet.

"Jag har blivit ombedd att tala om BLÅSMUSIKENS FRAMTID, men låt mig först backa bandet lite, och berätta något om vad som har skrivits och sagts om just blåsmusikens varande i svensk media de senaste 20 åren.

Sveriges Radio, 2003
– Det minskade intresset för att spela blåsinstrument har gjort att landets blås- och symfoniorkestrar står inför en stor kris.
Eftersom så få börjar spela instrumenten befarar man att det om några år inte kommer att finnas tillräckligt med kunniga musiker för att orkestrarna ska kunna fortsätta.

Noomi Hedlund
Foto: Robert Mosbach

Svenska Dagbladet, 2005
– Musikerbrist hotar Sveriges orkestrar. De senaste tio åren har ansökningarna till musikhögskolorna minskat och ett 20-tal orkestrar har lagt ner på grund av för få musiker. Intresset för just blåsmusik har minskat kraftigt de senaste åren. Antalet sökande blåsmusiker till Kungliga Musikhögskolan har minskat med över 30 procent de senaste tio åren. Antalet ungdomar som spelar blåsinstrument på kulturskolan minskat med 30-55 procent de senaste 15 åren.

Sveriges Radio, 2008
– Intresset för trumpet, trombon och tuba har de senaste åren minskat markant. Orkestrarna blir mindre och mindre och får till slut lägga ner, musikplutonen har svårt att få tag på musiker och musikhögskolorna har svårt att hitta bleckblåsare".

För att läsa hela Noomis anförande, klicka här.