Mitt i musiken med Blåsarsymfonikerna 8-12 år

Barnen får uppleva en stor blåsorkester inifrån och sitta mitt bland orkesterns musiker! De får känna den stora kraften från instrumenten och deras mäktiga klanger i hela kroppen. Musikerna visar instrumenten och dirigenten förklarar hur man får orkestern att spela starkt eller svagt, fort eller långsamt, och på flera olika sätt. Eleverna är även med och skapar musik, dirigerar och provar instrument.

Medverkande:
Blåsarsymfonikerna och eleverna

Dirigent:
Per-Olof Ukkonen

För bokning, kontakta: anita.bohlin@musikaliska.com

Faktauppgifter
Målgrupp:
8-12 år
Endast spelperiod vår: enl. ök.
Pris 1–3 ggr samma dag: 30 000 kr
Speltid: 40 min
Max deltagare: 50 barn/gång
Lokal: Fri golvyta 12 x 12 m, gärna större
Bygg/Rivtid: enl. ök.