Länsmusiken i Stockholm

Länsmusiken har, liksom Blåsarsymfonikerna, Musikaliska som hemmascen, och är en av ett 20-tal organisationer i landet som har läns- eller regionuppdrag att sprida levande musik i olika genrer och från olika kulturer i första hand till barn och unga. Vi genomför varje år en rad samarbetsprojekt med institutioner, kommuner och organisationer.

Länsmusiken i Stockholm verkar med stöd av Kulturrådeoch Region Stockholm.


Musikglädje för barn och unga

Konserter, gränsöverskridande musikprogram, workshops, mötesplatser m.m. Länsmusiken i Stockholm presenterar en mångfald förstklassiga artister för barn och ungdomar och ordnar dessutom inspirerande tillfällen för länets unga att själva skapa musik och sjunga tillsammans med professionella artister.

Genom vårt utbud erbjuder vi en mängd olika grupper som kan besöka er skola och kommun med musikföreställningar, projekt och workshops. På vår hemmascen Musikaliska ordnar vi dessutom skolkonserter med musik från alla upptänkliga genrer och kreativa workshops.

Inte minst är konserthuset Musikaliska platsen där vi realiserar vårt mål att ge barn och unga möjligheten att musicera själva med inspirerande ledare och professionella musiker. Här får länets unga uppleva glädjen i att stå på en riktig scen och spela eller sjunga i en konsertsal fullsatt med betalande publik, bland annat i konsertserien Unga musiker. Dessutom arrangerar vi fantasisprakande familjekonserter med musik i olika genrer.