Musikkraft 6-9 år

Välkommen in i musiken!

Välkommen in i musiken! är en upplevelsebaserad workshop där vi kommunicerar och möts genom musiken med fokus på samspel, medskapande, improvisation samt språkstärkande. Vi provar nya instrument, sjunger och spelar. Workshopen är flexibel där innehållet skräddarsys efter målgrupp och ålder. Vi för en dialog med skolan kring önskemål på teman och innehåll samt särskilda behov hos deltagarna.  

Alla kan delta och gör det utifrån sina egna resurser. Programmet är interaktivt och innehåller olika moment: 

  • Testa nya spännande instrument 
  • Improvisation, rim och ramsor 
  • Sång och rörelse  
  • Samspel och medskapande 
  • Språkstärkande 

Medverkande: Rytmik- och sångpedagogerna Hanna Schüldt och Linda Gagnestam
Piano, Sång, Gitarr, Djembe, Amadinda, Klangskål, maraccasägg mm

Då innehållet och utformandet av workshopen är flexibelt finns alla möjligheter att knyta an till vissa ämnen och användas enligt läroplanen i skola.

Längd: 40 min - 1 tim enl. överenskommelse
Lokal: Lokal anpassad efter gruppstorlek samt möjlighet till rörelseutrymme.
Max antal deltagare: Enligt överenskommelse och beroende på lokal max 15 barn/grupp
Pris:
8 000 kr för en workshop. 
Rabatterat pris för bokning av flera workshops/serie: 
12 000 kr för två workshops samma dag.
20 000 kr för fyra workshops.

Coronaanpassas: 
Alla övningar anpassas så att fysisk kontakt undviks. 

  • Max 15 personer får delta per musikstund. 
  • Interaktiva inslag i programmet anpassa så att barnen ges möjlighet att sprida ut sig. 
  • Vi kommer till er förskola/skola. 
  • Musikkraft för dialog med förskola/skola för att hitta lösningar på coronaanpassningar.

Kontaktperson vid bokning: Hanna Schüldt tel. 070-479 42 98 info@musikkraft.se

Om Musikkraft
Musikkraft har lång erfarenhet av att jobba med musik, sång och rytmik inom förskola, skola och sjukhus. Musikkraft har arbetat med barn och unga i många olika former och projekt såsom skapande skola, kulturskola, Integrationsprojekt och körprojekt i Stockholm stad med intilliggande kommuner.  Vi har insyn i förskolans och skolans uppdrag och det genomsyrar oftast våra musikprogram på ett eller annat sätt, och vi för alltid en dialog med skolan kring detta.