Mitt i musiken med Blåsarsymfonikerna (8-12 år)

Upplev en stor blåsorkester inifrån

(coronaanpassad)

Mitt i musiken
Foto: Markus Heggestad

Eleverna sitter mitt bland Blåsarsymfonikernas musiker, där de känner den stora kraften från instrumenten och de mäktiga klangerna i hela kroppen. Musikerna visar sina instrument och barnen får kunskap om hur varje instrument fungerar. Dirigenten förklarar hur man gör för att få orkestern att spela starkt eller svagt, snabbt eller långsamt, pampigt och spänstigt m m.
Eleverna får också prova på att dirigera.

Medverkande: Blåsarsymfonikerna. Dirigent: Per-Olof Ukkonen.
Målgrupp: 8 - 12 år
Spelperiod: enl ök
Pris: Upp till 3 workshops samma dag: 35.000 kr
Speltid: 45 min
Max deltagare: 50 barn/workshop
Bokning: anita.bohlin@musikaliska.se