Kapellet-Skrotinstrumentbygge (7-12 år)

Skrot-Johan och Plåt-Nisse  - En verkstad i skrot-instrumentbyggande

Överallt är vi omgivna av kasserat byggmaterial och allehanda skräp. Oftast ser vi inte
ens containern som står ute på gatan framför vårt hus fyllt av saker. Men nästan allt går
att använda för olika ändamål. Sen urminnes tider har människan tagit vad de har
omkring sig och gjort instrument av det. Med nya oväntade material och kombinationer
uppstår nya klanger och klangfärger. Med lite pyssel kan det bli fantastiska instrument.
Så varför inte göra en insats för miljön och samtidigt skapa kultur?

Målgrupp: Låg- och mellanstadiet
Längd: Två timmar per klass
Lokal/material: Vilken skolsal som helst med fördel slöjd- eller bildsal. Det behövs bord och stolar till samtliga elever. Verktyg och material tas med men gärna också att eleverna tar med sig material hemifrån. Specifikation kommer att skriva på lämpligt material att ta med.
Max antal deltagare: 30 elever per klass. Workshopsen gör med 2 klasser/dag. En på förmiddagen och en på eftermiddagen. Klassens lärare ska närvara vid workshopen. Om det finns elever som har assistent för särskilda behov ska denna assistent också vara med. 
Pris: 16 000:- + moms och milersättning per dag.
Vid samtidig beställning av flera dagar som samordnas i en följd utgår rabatt:
2 dagar 14 000:- + moms och milersättning per dag.
3 dagar och mer 12 000:- + moms och milersättning per dag

Medverkande:
Johan E. Andersson är tonsättare, slagverkare och instrumentbyggare.
Nils Personne är tonsättare och träblåsare.

Kontakt: johan@kapellet.se Tel. 070-590 83 93 kapellet.se/workshops