Kapellet-Ljudkomposition (7-13 år)

Workshop där eleverna skapar ett gemensamt text/ljudkonstverk

Upplägg
Vi arbetar med att hitta ljud i närmiljön, t.ex. ljudet av en pennvässare, skrapet av en stol o.s.v.  En låda med ljudalstrande föremål tas även med. Alla elever får välja några ljud att spela in i den portabla inspelningsstudio som byggs upp i ett angränsande rum. 

Vi går igenom olika former av texter. För de yngsta eleverna kan det t.ex. handla om enstaka ord och enskilda meningar på ett givet tema. För de lite äldre eleverna kan det handla om mer formbundna texter som t.ex. haikudikter. Varje elev kommer sedan in i en portabel studio och läser sin egen text och spelar in de ljud de tidigare valt.

Utifrån vad eleverna skapat bearbetar vi därefter materialet på egen hand i vår studio och bygger upp ett gemensamt text/ljudverk. Alla elevers texter och ljud kommer att ingå i det slutgiltiga verket. Dagen efter eller enl ök återkommer vi till skolan och presenterar slutresultatet som är ett samlat kollektivt konstverk där varje enskild individ är medskapare.

Medverkande: Johan E Andersson är tonsättare, slagverkare, instrumentbyggare, musikpedagog och ljudkonstnär och är medlem i musikorkestern ”Great Learning Orchestra”.

Johan arbetar bl.a. med teatermusik och nutida konstmusik och uppfinner, bygger och konstruerar instrument och komponerar musik för dessa.

Nils Personne är tonsättare, ljudkonstnär och multiinstrumentalist med saxofoner som 
huvudinstrument. Är även en av grundarna av klezmergruppen Sabbath Hela Veckan och medlem i nutida musikorkestern ”Great Learning Orchestra”. Han har komponerat musik och medverkat i ett 50- tal teaterföreställningar.

Samarbete med särskolan:
Johan och Nils har stor erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuella funktionsvariationer och anpassar svårighetsgrad efter gruppens möjligheter.
Kontakta johan@kapellet.se för ytterligare info.

Målgrupp: 7-13 år
Längd: ca 2 timmar per klass.
Lokal: 2 separata rumt.ex. ett klassrum och ett mindre rum för inspelning.
Max antal deltagare:  2 x 15 st. (halva klassen på fm och andra klassen på em).
Pris: 16 000:- + moms och milersättning per dag.

Kontakt: johan@kapellet.se Tel: 070-590 83 93 kapellet.se/workshops