KänsloSlottet (6-8 år)

Knacka på dörrar och lär känna dina känslor genom dans, musik och sång!

KänsloSlottet är en interaktiv musikföreställning med syftet att i tidig ålder lära känna sina egna känslor. Under ledning av sång och dragspel får publiken vara med på en musikresa bakom slottets många dörrar. Med rörelsebaserade texter dansar och sjunger vi tillsammans om känslorna och deras betydelse. Bakom varje dörr i KänsloSlottet bor en ny känsla, med sin egen låt. Text och Musik skriven av Moa Fredrikson och Samuel Linderström.

1, 2, 3 - Knacka och Häng med!
Serie-föreställning uppdelad i tre del-föreställningar under en period om tre veckor. En del-föreställning á 40 minuter spelas en gång i veckan. Vi hälsar på 3-4 känslor per gång med fokus på att lära känna varje känsla. Vill du och din skola jobba med temat Känslor i projektform under tre veckor? På ett musikaliskt och lekfullt sätt bekantar vi oss lite närmare med de Känslor som bor i slottet. Genom att dela upp föreställningen i tre delar kan vi ge varje Känsla ett större fokus och även lämna utrymme för diskussion och reflektionsarbete mellan besöken. Vi delger oss av musik, texter, bilder och material med förslag på roliga övningar under temat Känslor.

Sjung med Känsla!
En föreställning á 45 minuter. Vi hälsar på alla känslor i KänsloSlottet i jakten på Lyckan med fokus på att identifiera olika känslor. Det går även bra att boka denna variant av föreställningen, där vi hälsar på slottets alla Känslor under en föreställning om 45 minuter.

Medverkande
Sång, dans - Moa Fredrikson är utbildad musikalartist och rytmikpedagog. För tillfället frilansar hon med egna musikföreställningar och undervisar inom Botkyrka Kulturskola och Betels musikskola. Sång, dragspel - Samuel Linderström frilansar som musikalartist och musiker. Sedan 2017 arbetar han även som pianist på barndans-och balettkurser (3 år och uppåt) i skolorna Laisings, Marias Dansskola och Balettakademien. Dragspel har han lärt sig genom Kulturskolan. Både Moa och Samuel lever och verkar i Stockholm. De skrev föreställningen KänsloSlottet 2016, och har sedan dess spelat på flera förskolor med stöd utav BKA, samt turnerat i Sverige sommaren 2018 i samarbete med Plym Projekt AB.

Målgrupp: 6-8 år
Speltid: 3 x 40 minuter (1,2,3 - Knacka och häng med!) 1 x 45 minuter (Lyckan Leker)
Pris: 20’000:- (1,2,3 - Knacka och häng med!) 10’000:- (Lyckan Leker)
Maxpublik: 30 inklusive pedagoger (Utan teknik) ca 100 inklusive pedagoger (Med teknik och stor lokal)
Lokal/Scenyta: Minsta mått på scenyta; 3x3 meter. Klassrum eller större sal anpassad till publikantal.
Mörkläggning: Önskvärt, men ej nödvändigt.
Bygg/Rivtid: 30 minuter vardera.
Teknik: Vi lånar gärna utrustning av Länsmusiken vid behov. (Vi behöver två myggor att förstärka sång och PA-system. Om det finns , gärna en lätt instrumentmikrofon att förstärka dragspelet med och medhörning. Se bifogad Tech rider för mer specifierad info.)

Coronaanpassas
Med hänsyn till Covid -19 finns möjligheten att spela utomhus, så länge instrument och rekvisita inte riskerar att skadas utav väder och klimat. Vi kan även spela fler föreställningar på samma skola enligt överenskommelse, för att minska publikantalet. Förberedelse och arbeta vidare i skolan Vi erbjuder ett häfte med förslag på pedagogiskt material för vidare arbete kring föreställningens tema Känslor. Materialet är uppdelat inom kategorierna: reflektion, musik, dans, drama, skapande och lekar. Dessa övningar kan integreras i undervisning både inom skola och fritids samt i specifika ämnen som rör estetiskt lärande. All vår musik ligger även på Youtube, där den går att lyssna på, både med sång och instrumentalt för att sjunga med. Vi delar länkar och kompendium till pedagoger i förväg ifall förberedelse önskas.

Information och bokning
Kontakta oss gärna på kansloslottet@gmail.com