Hör din konst (7-19 år)

Konstpromenad med Vokalensemblen VoNo med sånglig och vokal interaktion.

(coronaanpassad)

VoNo ger konstpromenader där sångarna finns i grupper om 3-4 sångare vid varje konstverk. Deltagarna/ besökarna som går promenaden ger sina reaktioner, känslor, tankar och associationer till konstverken som sångarna improviserar över och får därmed en ny och fördjupad upplevelse av konsten.

Det finns en stor mängd konst i den offentliga miljön som knappt får någon uppmärksamhet alls. VoNo vill sätta fokus på denna konst och vara med och ge den en aktuell betydelse.

Upplägg
Först letar vi fram konstverk att jobba utifrån. De utvalda konstverken ordnas därefter till en stadspromenad. En del av dessa konstverk kan finnas på förskolor, skolor och i andra miljöer där barn och unga rör sig.

VoNo interagerar med besökarna och får deras tankar och inputs till vad dessa konstverk betyder och vilka känslor de väcker. Utifrån dessa inputs kommer ensemblen, som har specialiserat sig just på att jobba med sångimprovisation, att ljuda/sjunga/gestalta dessa tankar kring konstverken.

En lokal konstnär berättar om konstverket och historien bakom den.

Mål

  • Att uppmärksamma konsten som lever runt omkring oss och aktualisera den för alla som rör sig i dens närhet.
  • Att jobba utifrån barn och ungas fantasi, där utgångspunkten är att det inte finns något rätt eller fel i deras tolkningar av konsten. Den offentliga konsten tillhör oss alla.
  • Att på ett lekfullt sätt, med rösten som medium, skapa tillsammans med barn, unga och vuxna på konstpromenad.
  • Att ge ett djup och en ny upplevelse av och förståelse för konstverk i offentliga miljöer.
  • Detta är ett åldersöverskridande projekt där alla kan delta. Beroende på årstid kan detta ske utomhus i små grupper och är möjligt att anpassas till reskriktioner som uppkommer i och med Covid-19

Samarbete med förskolor: 
På ett lekfullt sätt får barnen spontant uttrycka sina tankar om konstverk som finns på deras förskola eller i närmiljön. Dessa tankar improviseras sedan i sång/ljud av sångare i VoNo och tillsammans med barnen skapas på ett nyfiket sätt en ”ny konst”.

Samarbete med låg- och mellanstadiet:
Barnen kan skriva eller rita tankar och känslor som konstverken väcker (eller dela med sig spontant.) Viktigt är att alla får möjlighet att dela med sig och att inget är rätt eller fel. Alla lappar/ritningar kan läggas i en skål och ur denna drar sångarna lappar att improvisera utifrån.

Samarbete med högstadiet:
Man kan göra som tidigare beskrivet eller ha ett samarbete i skolämnet svenska, där eleverna utifrån inspiration från konstverken i närmiljö skapar Haiku* - korta dikter. Dessa dikter blir sedan underlag för sångarnas improvisationer. 
*Viktiga drag i Haikuns form:
Rytmen- radindelning, stavelser, pauser och deras funktion.
Fokus - gestaltning, sinnesnärvaro, skiftningar och perspektivlekar.
Årstidsmarkörer - form och funktion.

Samarbete med gymnasiet:
Som beskrivet ovan eller ett djupare samarbete kring konst och skapande beroende på elevernas studieprogram och inriktning.

Samarbete med kommuner kring konstpromenader:
Detta projekt är åldersöverskridande och alla kan delta. En promenad som passerar ett antal offentliga konstverk väljs ut och deltagare i små grupper går till konstverken där de delar sina associationer, tankar och känslor, baserade på det aktuella konstverket. Dessa kan skrivas på en tavla, på lappar eller delas spontant på plats, beroende på önskat upplägg. VoNo:s improvisationer kommer sedan ge en fördjupad upplevelse av konstverken och även upplevelsen av de egna tankarna.

Målgrupp: 7-12 år och 12-19 år
Antal maxelever: 15  elever per grupp (färre under corona, bestäms av beställaren), 4 olika grupper.
Längd: Flexibel längd. Då det är en musikalisk konstpromenad bestäms tidslängden av antalet konstverk och avståndet mellan dem men låt säga 15 minuter per konstverk. 4 konstverk – 60 minuter. 8 konstverk 120 minuter.
Teknik/material Ev en tavla med kritor eller dylikt för att skriva upp associationsord.
Bygg/rivtid: Ingen
Lärarhandledning: Lärare får information hur konstmusikpromenaden går till i förväg, för att förbereda eleverna

Pris: 35 000 - 45 000 kr beroende på längd.
Andra evenemanget samma dag och plats, 25 000 kr

Bokning och kontakt: Producent Anders Butta Börjesson butta@stosn.com tel. 070-830 79 02