FolkUngar - Folkmusik för unga (6-12 år)

(coronaanpassas)

En workshop med FolkUngar är ett glädjefyllt folkmusikaliskt möte med hoppsa, tramsa, dansa, spela och sjunga. Folkmusiken kryddas av moderna arrangemang och framförallt av barnens egna tolkningar och idéer.

Ett möte med FolkUngar innehåller följande moment: Uppvärmningsövningar; Sång/låtutlärning då vi berättar om låtens ursprung; Instrumentutlärning - alla får spela på guitalele och fiol; Textskrivande till den gamla låten; Ljudinspelning; Gemensam dans; Låten publiceras på FolkUngars hemsida folkungar.se där den kan laddas ned av eleverna.

FolkUngar är:
Anders "Kråkan" Ågren,Eiwor Kjellberg, Lotta Andersson, Ian Carr.

Målgrupp:  6 år - åk 6
Deltagande/workshop: 30 barn. Passar även särskola
Lokal: Rum med fritt golvutrymme och stolar till barnen.
Speltid: 70 eller 90 min beroende på elevernas ålder
Bygg/rivtid: ca 60/30 min, teamet behöver in i tid för att stämma alla instrumenten. Ingen teknik
3 workshops/dag eller enligt ök.
Pris: 30 000 kr/dag (1-3 workshops/föreställningar) + resa och logi

FolkUngar och Corona
Vi tänker på säkerheten vid våra workshops. Här följer några punkter som vi håller hårt på.

  • Ansvarig pedagog som följer med klassen till FolkUngar ställer upp barnen på ett led utanför lokalen med ett tryggt avstånd mellan varje elev. Vi släpper sedan in eleverna en i taget och hänvisar dem till den stol där de ska få sitta.
  • Alla elever/lärare och FolkUngar tvättar sina händer noga innan och efter varje workshop.
  • Vi planerar workshopens olika moment så att ingen närkontakt eller trängsel i klassrummet sker.
  • FolkUngar har handskar på sig i kontakt med instrumenten.
  • Instrumenten spritas av grundligt mellan alla grupper.

Se info om alla FolkUngars föreställningar och workshops


Information och bokning: David.albertsson@bilda.nu  tel. 073-151 37 28