Enhet genom musik (10-19 år)

Låtskrivarworkshop - inspiration för låtskrivande med fokus på relationer

(coronaanpassad)

Idag präglas vårt samhälle till stor del av polarisering och rädsla för det okända, men vi tror att man växer som människa när man får uttrycka sin åsikt och samtidigt interagera med folk som har en annan åsikt.

Hur känns det att säga förlåt? Hur känns det att inte bli lyssnad på? 

Detta Skapande skola-projekt låter ungdomarna komma till tals genom eget musikskapande. Klassen får skriva musik, först alla tillsammans och sedan i mindre grupper där fokus ligger på samarbete. De får tillgång till förberedda musikbakgrunder för att lättare komma igång och alla grupper får handledning. Workshopen inkluderar undervisning om de olika byggstenarna i en låt och ungdomarna får också öva sig i kreativitet genom textövningar. Barnen får även öva sig på att uttrycka sig verbalt och lyssna på varandra i gruppdiskussioner, där vi bl a berör ämnen som konflikter och empati. Allting avslutas med att de som vill sjunger upp sina låt för resten av klassen. 

Citat av barn och ungdomar som deltagit i projektet:
”Det här var den roligaste lektionen jag någonsin haft!”
”Jag höll på att skratta ihjäl mig med den där låten om bananer”
”Jag har försökt skriva låtar ensam och det har inte gått, men nu när vi skrev tillsammans fick jag massa idéer!”
”Kan ni komma tillbaka?”

Målgrupp: Årskurs 4-9 och gymnasiet. Nivå läggs upp efter ålder.
Tid: Ett tillfälle á 3 h. En heldag kan innehålla 2 pass á 3 h, en klass/grupp på förmiddagen och en klass/grupp på eftermiddagen
Max antal elever: Ca 25-30 (helklass)
Lokal: Klassrum eller liknande sal + 2-3 mindre rum/grupprum.
Teknik: Ljudanläggning med aux-ingång. Whiteboard + whiteboardpennor. Papper och pennor. Ett barn i varje grupp bör ha tillgång till en enhet med internet för att kunna spela upp musikbakgrunderna.
Pris: 12 000 kr/tillfälle exkl moms. 

Medverkande:
Helena Alin och Isak Rizell 
Låtskrivare, musikproducenter och entreprenörer

Kontaktuppgifter: Helena Alin helenaalin@hotmail.com  tel. 072-727 27 24