Fortbildning för förskolepersonal

Få verktyg för att stärka barns sång

Länsmusiken erbjuder fortbildning till förskolepersonal i Stockholms län.

Målet med fortbildningen är dels att öka kunskapen kring sångrösten och skillnaderna mellan barn- och vuxenröstens fysiska förutsättningar, men kanske främst att öka självkänslan, medvetenheten och glädjen hos dig som sjunger tillsammans med små barn i ditt yrke. 

Vi vill att all förskolepersonal ska kunna använda sin egen sångröst utan att värdera den och att alla barn ska ha rätt till sin röst – rösträtt.

Barn och förskolepersonal sjunger.
Foto (Den här bilden samt bilden ovanför): Musik i Syd/Kennet Ruona

Fortbildningen består av

  • En informationsfilm med den konstnärlige ledaren Karin Westerberg Kindgren där vi får lära oss hur vår röstapparat fungerar samt förstå skillnaderna mellan barn- och vuxenrösten och hur det yttrar sig i form av röstomfång och val av röstläge. Vi får även lära oss om hjärnans plasticitet och vikten av gehörets utveckling under förskoleåren. Få gratis länk för att ladda ner filmen, maila till: anita.bohlin@musikaliska.se
     
  • Workshops med praktiska övningar som kan bokas som fördjupning/ komplettering efter att du har sett filmen.

Alternativ 1
Tillsammans med en sångcoach får du bland annat utforska och lära känna din egen röst, öva på att hitta passande tonarter och lära dig uppsjungningsövningar som du både kan göra själv och tillsammans med barnen samt tips på sånger att sjunga tillsammans med små barn. 

Målgrupp Förskolepersonal i Stockholms län
Max deltagare anpassas efter lokal

Pris 1–2 workshops samma dag, samma plats: 5 000 kronor exklusive. 25 % moms

Bokning: anita.bohlin@musikaliska.se

Alternativ 2
Boka Karin Westerberg Kindgren till din förskola för att höra hennes föreläsning på filmen live. Då finns det även möjlighet att ställa frågor till Karin. Föreläsningen kan kompletteras med sångövningar anpassade efter just din personalgrupp alternativt enskilda sånglektioner för personalen. Programmet kan även utformas efter andra önskemål där fokus ligger på personalens behov.

För mer information, maila till: anita.bohlin@musikaliska.se