Rösträtt - Sång på förskolan

Länsmusiken i Stockholm har startat projektet Rösträtt – Sång på förskolan, ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt 18 regioner i landet deltar i projektet. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Förskolepersonal tilldelas material och inspiration till att fortsätta stärka barnens sång i den dagliga verksamheten. I Stockholm inleddes projektet hösten 2020 och pågår aktivt under 2021–2023, men har ett långsiktigt syfte. 

Länsmusiken har hittills valt ut fem sångare och pedagoger i olika musikgenrer, som med särskilt framtagna program kan besöka förskolor i regionen som sångcoacher, för att sjunga för och med barnen och samtidigt ge inspiration till förskolepersonalen. Programmen är skapade av artisterna i samverkan med Länsmusiken. Fortbildning kommer att erbjudas förskolepersonal fr o m hösten 2021.

Huvudmål: Att ge personal fortbildning i hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. All förskolepersonal ska kunna förmedla en lekfull inställning till barnen och använda sin sångröst utan att värdera den.

Karin Westerberg Kindgren
Foto: Edis Potori

Konstnärlig ledare för projektet är Karin Westerberg Kindgren. Utbildad sångpedagog vid SMI och undervisar i sång, piano och musikteori. Karin har frilansat som pianist och sångerska i mer än 20 år och bl a varit pianist och lagledare i SVT:s Så Ska Det Låta under tre år. Hennes examensarbete under utbildningen handlar om vilka vetenskapliga kunskaper den pedagogiska personalen i förskolan har om små barns sångröster. Hon och hennes medförfattare skickade ut en enkät till olika förskolor i Stockholms stad och resultatet visade att många besitter kunskap kring barns röstläge men saknar kunskap kring hur man tillämpar detta i praktiken. Karin brinner för att projektet Rösträtt ska vara början till en förändring för både förskolepersonalen och barnen så att alla får sjunga efter sina fysiska förutsättningar och då ges större möjlighet att utveckla sina röster och sitt gehör.


Här kan du boka sångcoacher till förskolan samt fortbildning till förskolepersonal:

Boka sångcoacher – Rösträtt sång på förskolan 1–5 år

Boka fortbildning för förskolepersonal för att stärka barnen sång


 


Film: Per-Markus Heggestad

Se även information om ett nationellt upprop för både förskola och skola, startat av Kungliga Musikaliska Akademien.

Se även mer om det nationella samarbetsprojektet Rösträtt – nationellt projekt – Unga Musik i Syd.

Mer information: lilian.henriksson@regionstockholm.se

Nytt material och mer information kommer att läggas upp på denna webbsida allteftersom.