Rösträtt - Sång på förskolan

Nu startar Länsmusiken i Stockholm projektet Rösträtt – Sång på förskolan, ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt 11 regioner i landet deltar hittills i projektet. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Förskolepedagoger tilldelas material och inspiration till att fortsätta stärka barnens sång i den dagliga verksamheten. Projektet inleds hösten 2020 och pågår aktivt under 2021 – 2023 men har ett långsiktigt syfte. I Stockholm startar projektet med att utbilda sångare och sångpedagoger till sångcoacher som med särskilt framtagna program kan besöka förskolor i regionen för att sjunga för och med barnen och samtidigt ge inspiration till förskolepedagoger. Programmen skapas av artisterna i samverkan med Länsmusiken.

En nationell digital plattform förbereds, för att samla sånger från hela landet och ge fortbildning för barn och pedagoger. Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men det står också för demokrati och barns delaktighet.

Huvudmål: Projektets fokus är att ge personal fortbildning i hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. Alla förskolepedagoger ska kunna förmedla en lekfull inställning till barnen och använda sin sångröst utan att värdera den.

Detta planeras i Stockholmsregionen under 2020/2021
· Länsmusiken arrangerar audition för sångare/sångpedagoger den 5 november 2020 för att hitta 4 - 5 sångcoacher.
· En kort filmtrailer görs med presentation av projektet och sångcoacherna.
· Sångcoacherna får utbildningsdag/ar och tar med hjälp av en konstnärlig ledare fram program i sina respektive musikgenrer/alt med olika teman, till förskolan.
· De 4 - 5 framtagna programmen kommer att ingå i Länsmusikens utbud hösten 2021/våren 2022 och presenteras på utbudsdagen 9 mars 2021 på Musikaliska.
· Kommuner och förskolor kan boka programmen till ett subventionerat pris.
· Varje region i landet som deltar i projektet kommer att ta fram en film med sina sångcoacher. Filmerna ska kunna användas av förskolor som ett verktyg. Det kan vara ett musikstycke eller en uppsjungningsövning, men framförallt ska det vara i rätt tonläge för barnen.
· Nytt material och ny information kommer att läggas upp på denna webbsida allteftersom det blir klart.
 

Detta projekt ingår i ett större projekt och nationellt upprop för både förskola och skola, startat av Kungliga Musikaliska Akademien. Mer information om projektet finns här.