Rösträtt - Sång på förskolan

Nu startar Länsmusiken i Stockholm projektet Rösträtt – Sång på förskolan, ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt 14 regioner i landet deltar i projektet. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Förskolepersonal tilldelas material och inspiration till att fortsätta stärka barnens sång i den dagliga verksamheten. I Stockholm inleddes projektet hösten 2020 och pågår aktivt under 2021 – 2023, men har ett långsiktigt syfte. Projektet startar med att utbilda sångare och sångpedagoger till coacher som med särskilt framtagna program kan besöka förskolor i regionen för att sjunga för och med barnen och samtidigt ge inspiration till förskolepersonalen. Programmen skapas av artisterna i samverkan med Länsmusiken.

En digital plattform förbereds för att samla sånger och ge fortbildning för barn och pedagoger. Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men det står också för demokrati och barns delaktighet.

Huvudmål: Att ge personal fortbildning i hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. All förskolepersonal ska kunna förmedla en lekfull inställning till barnen och använda sin sångröst utan att värdera den.

Karin Westerberg Kindgren
Foto: Edis Potori

Konstnärlig ledare för projektet är Karin Westerberg Kindgren. Utbildad sångpedagog vid SMI och undervisar i sång, piano och musikteori. Karin har frilansat som pianist och sångerska i mer än 20 år och bl a varit pianist och lagledare i SVT:s Så Ska Det Låta under tre år. Hennes examensarbete under utbildningen handlar om vilka vetenskapliga kunskaper den pedagogiska personalen i förskolan har om små barns sångröster. Hon och hennes medförfattare skickade ut en enkät till olika förskolor i Stockholms stad och resultatet visade att många besitter kunskap kring barns röstläge men saknar kunskap kring hur man tillämpar detta i praktiken. Karin brinner för att projektet Rösträtt ska vara början till en förändring för både förskolepersonalen och barnen så att alla får sjunga efter sina fysiska förutsättningar och då ges större möjlighet att utveckla sina röster och sitt gehör.

Detta planeras i Stockholmsregionen under 2021

  • Sångcoacherna ges utbildning och tar med hjälp av den konstnärlige ledaren fram program i sina respektive musikgenrer/alt med olika teman.
  • De 4 - 5 framtagna programmen kommer att ingå i Länsmusikens utbud hösten 2021/våren 2022.
  • Kommuner och förskolor kan boka programmen till ett subventionerat pris.
  • Digital fortbildning kommer att erbjudas förskolepersonal.
  • Världsröstdagen 16 april – Dagen då alla barns röster uppmärksammas.


    Här kan du boka sångcoacher till förskolan.

     


Film: Per-Markus Heggestad

Intresseanmälan: anita.bohlin@musikaliska.se

Se även information om ett nationellt upprop för både förskola och skola, startat av Kungliga Musikaliska Akademien. Nytt material och mer information kommer att läggas upp på denna webbsida allteftersom.

Mer information: lilian.henriksson@musikaliska.se tel 070-575 46 74