Rösträtt - Sång på förskolan

Nu startar Länsmusiken i Stockholm projektet Rösträtt – Sång på förskolan som är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd, 11 regioner i landet deltar hittills i projektet. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Förskolepedagoger ska få material och inspiration till att fortsätta stärka barnens sång i den dagliga verksamheten. Projektet inleds hösten 2020 och pågår aktivt under 2021 – 2023 men har ett långsiktigt syfte. I Stockholm startar projektet med att utbilda sångare/sångpedagoger till sångcoacher som kan åka ut med särskilt framtagna program till förskolor i regionen för att sjunga för och med barnen och ge inspiration till förskolepedagoger. Programmen skapas av artisterna i samverkan med Länsmusiken.

En nationell digital plattform förbereds, för att samla sånger från hela landet och ge fortbildning för barn och pedagoger. Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men också för demokrati och barns delaktighet.

Huvudmål: Projektets primära fokus är att ge personal verktyg/fortbildning hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. Alla förskolepedagoger ska kunna använda sin sångröst utan att värdera den och förmedla en lekfull inställning till barnen.

Detta planeras i Stockholmsregionen under 2020/2021
· Länsmusiken arrangerar audition för sångare/sångpedagoger den 5 november 2020 för att hitta 4 - 5 sångcoacher.
· En kort filmtrailer görs med presentation av projektet och sångcoacherna.
· Sångcoacherna får utbildningsdag/ar och tar med hjälp av en konstnärlig ledare fram program i sina respektive musikgenrer/alt med olika teman, till förskolan.
· De 4 - 5 framtagna programmen kommer att ingå i Länsmusikens utbud hösten 2021/våren 2022 och presenteras på utbudsdagen 9 mars 2021 på Musikaliska.
· Kommuner och förskolor kan boka programmen till subventionerat pris.
· Varje region i landet som deltar i projektet kommer att ta fram en film med sina sångcoacher. Filmerna ska kunna användas av förskolor som ett verktyg. Det kan vara ett musikstycke eller en uppsjungningsövning, men framförallt ska det vara i rätt tonläge för barnen!
· Allt nytt material som tas fram och ny information kommer att läggas upp på denna webbsida allteftersom det blir klart.
 

Detta projekt ingår i ett större projekt och nationellt upprop för både förskola och skola som Kungliga Musikaliska Akademien har startat. Mer information om det projektet finns här och det kommer även att presenteras på nästa Mötesplats Barnkultur 18 november på Teater Tre.