Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och kommer att förstärka din integritet vid databehandling av dina personuppgifter så att du ska kunna känna dig trygg. Som personuppgift räknas även mailadress och telefonnr som har med din yrkesroll att göra. Länsmusiken i Stockholm/Musikaliska har ett pågående arbete för att utforma en policy, som förklarar varför vi sparar, skyddar och arbetar med din information.

Länsmusikens utbud av musikproduktioner för barn och unga riktar sig i första hand till förskolor/skolor/kommuner i Stockholms län. För att registrera en bokning behöver vi namn, mailadress, telefonnr, faktureringsadress. I samband med att du beställer konserter från Länsmusiken accepterar du att Länsmusiken får tillgång till dessa personuppgifter. För att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, ge god service, erbjudanden och information om Länsmusikens subventionerade utbud och skolkonserter på Musikaliska, behöver vi spara och hantera dessa.

Personuppgifter vi samlar in:
Förnamn, Efternamn, Adress, Telefonnr, E-post.
Som personuppgift räknas även mailadress och telefonnr som har med din yrkesroll att göra.

När, eller i vilket sammanhang, vi samlar in personuppgifter:
- I samband med bokning av en musikproduktion till din förskola/skola/kommun
- I samband med en bokning av skolkonsert på Musikaliska
- I samband med anmälan till Mötesplats Barnkultur, seminarier m m.

Så länge lagrar vi dina personuppgifter:
Länsmusiken i Stockholm behandlar ditt förnamn och efternamn, din postadress, ditt telefonnummer, din e-postadress i tre år efter att du genomfört en beställning eller gjort en anmälan till någon av våra seminarier. Länsmusiken ansvarar för att regelbundet ser över registrerade personuppgifter som finns på nyhetsbrevens mottagarlistor samt vidtar rimliga åtgärder för att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter:
Du har rätt att begära uppgifter om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om vi mottar en sådan begäran, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas i händelse av att de är felaktiga. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. På Länsmusiken arbetar vi fortlöpande med att säkerställa att hanteringen av dina personuppgifter görs på ett korrekt sätt. Vår utgångspunkt är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska kunna ha tillgång till dem.

Du har rätt att:
-Begära registerutdrag
-Ta tillbaka ditt samtycke om marknadsföring/information
-Ta tillbaka ditt samtycke kring personuppgiftshantering
Maila till info@musikaliska.se Länsmusiken ansvarar för att dina önskemål uppfylls.

Via musikaliska.se/lansmusiken informerar vi om Länsmusikens utbud, utbudsdagar, mötesplatser, kommande skolkonserter på Musikaliska m m.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Cookies hjälper till att göra ditt besök på vår webbsida bättre och behövs för att funktioner på webbsidan ska fungera optimalt. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Om du har ytterligare frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@musikaliska.se