Rösträtt - Sång på förskolan (1-5 år)

Syftet med det nya projektet Rösträtt – Sång på förskolan är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar, så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Coacher som är utbildade sångare och sångpedagoger besöker din förskola med särskilt framtagna program för att sjunga för och med barnen och samtidigt ge inspiration till personalen. Vi erbjuder fem olika program i olika musikgenrer/olika teman.

Barn som sjunger
Foto: Musik i Syd/Kennet Ruona

Länsmusiken kommer även att erbjuda fortbildning till förskolepersonal, hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. Målet är att all förskolepersonal ska kunna använda sin egen sångröst utan att värdera den. Det ingår även material som ger inspiration och verktyg till att fortsätta stärka barnens sång i den dagliga verksamheten. Sångcoachprogrammen kan bokas till hösten 2021 och våren 2022. Sångcoacherna presenterades på utbudsdagen 13 april 2021 av den konstnärlige ledaren för projektet Karin Westerberg Kindgren.

Alla sångcoachprogram innehåller dessa tre delar:

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna; sångcoachen sjunger för barnen

Målgrupp 1–5 år
Speltid ca 40 min
Max publik 30 personer
Pris 1 program 3000 kr
2 ggr samma program, samma dag 3700 kr 

Rösträttsprojektets sångcoacher

Britta Ingmarsdotter – Visa
Se presentation av Britta här.

Josefine Bäckrud - Pop
Se presentation av Josefin här.

Shadi Ali - Arabisk musik & looping
Se presentation av Ali här.

Ida Lod - Folkmusik
Se presentation av Ida här.

Helene Williams - Opera
Se presentation av Helene här.

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt 14 regioner i landet deltar hittills i projektet.

Mer information Lilian Henriksson, producent 070-575 46 74 lilian.henriksson@musikaliska.se