Rösträtt - Sång på förskolan (3–5 år)

Sångcoachprogram

Syftet med det nya projektet Rösträtt – Sång på förskolan är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar, så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Coacher som är utbildade sångare och sångpedagoger besöker din förskola med särskilt framtagna program för att sjunga för och med barnen och samtidigt ge inspiration till personalen. Vi erbjuder fem olika program i olika musikgenrer/olika teman.

Barn som sjunger
Foto: Musik i Syd/Kennet Ruona

Sångcoachprogrammen kan bokas till hösten 2021 och våren 2022. Sångcoacherna presenterades på utbudsdagen 13 april 2021 av den konstnärlige ledaren för projektet Karin Westerberg KindgrenHon berättade även hur rösten fungerar samt en del om innehållet i fortbildningen. Se filmlänk! (Film: Per-Markus Heggestad)

Alla sångcoachprogram innehåller dessa tre delar:

  • Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
  • Delaktighet i sång och rörelse
  • Lyssna; sångcoachen sjunger för barnen

Målgrupp 3–5 år
Speltid cirka 40 min
Max publik 30 personer
Pris 1 program 3 000 kronor, 2 gånger samma program, samma dag 3 700 kronor 
exklusive. 25 % moms

Bokning: anita.bohlin@musikaliska.se

 

Rösträttsprojektets sångcoachprogram

Britta Ingmarsdotter
Vi sjunger visor

Glada och spralliga eller mjuka och eftertänksamma. Somliga kan barnen redan, och några är helt nya. Britta kompar på ukulele och sjunger rörelsesånger tillsammans med barnen och använder tecken, lånat från teckenspråk, som stöd. 
Se presentation av Britta här.

Josefine Bäckrud
Vi poppar tillsammans
Tillsammans med Josefine sjunger vi poppiga låtar, lär oss om rösten och rör oss till poppig musik.

Se presentation av Josefin här.

Shadi Ali
Hitta din röst – arabisk musik och looping
Sjung och lek med rytmer och ljud! Hjälp Shadi att få sin röst tillbaka med några lekfulla övningar, vi kombinerar sedan och loopar rytmerna som han hämtat på vägen så att han kan sjunga sin arabiska hejdåsång. Shadi kan göra programmet antingen på svenska, engelska eller arabiska eller en kombination enligt önskemål från förskolorna.

Se presentation av Shadi här.

Ida Lod
Sjung i folkviseton
Sånger att somna till, att vakna till, sånger till tröst, till dans och inte minst; sånger för kärlek och glädje! Tillsammans med Ida får barnen lyssna till och sjunga med i sånger som har funnits länge. Det vi brukar kalla folkmusik. Vårt behov av sång går bortom tid och rum. Med fiol, klockor, cittra och trumma skapas en sångstund där nyfikenhet, delaktighet och tidlöshet står i fokus.

Se presentation av Ida här.

Helene Williams
Trollresan – ett operaäventyr

Häng med trollbarnen Kotte och Trolletrulsan på sångäventyr i trollskogen! Vi lagar trollmat, hoppar i pölar, går på björnspaning och sjunger på det hemliga trollspråket. Trollresan är ett interaktivt sångäventyr som stimulerar barns fantasi och skapande genom sång- och rörelselekar, där barnen får vara med och gestalta trollbarnens äventyr.
Se presentation av Helene här.

Fortbildning för förskolepersonal

Läs mer här.

 

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd och sammanlagt 18 regioner i landet deltar hittills i projektet.

Mer information Lilian Henriksson, producent 070-575 46 74 lilian.henriksson@musikaliska.se

Foto (toppbilden): Musik i Syd/Kennet Ruona