Klåjnklådan (1-6 år)

En koffert full av instrument och musikglädje!

Klåjnklådan är en musiklåda med instrument, tips och handledning för förskolor i Stockholms län. Den innehåller en hel uppsättning instrument – ni kan börja spela direkt, förslag på sånger och övningar, boktips och beskrivningar av instrument som ni kan bygga själva. Du kan antingen beställa hem lådan som den är, eller som en workshop tillsammans med pedagoger.

Hyr Klåjnklådan

KOMMUN: Vill du hyra Klåjnklådan?

Kommuner i Stockholms län har möjlighet att beställa hem upp till 4 lådor vardera per läsår.
Kostnad: 1500 kr/låda och läsår. Beställaren ombesörjer transport av lådorna till och från Musikaliska samt till och från förskolorna.
Boka: Anita Bohlin Heggestad, anita.bohlin@musikaliska.se / 08-407 16 09

 

FÖRSKOLA/BIBLIOTEK: Vill du hyra Klåjnklådan?

En Klåjnklåda kan bokas månadsvis av länets förskolor och bibliotek genom Länsmusiken i Stockholm.
Kostnad: 150 kr/månad. Beställaren ombesörjer transport av lådan till och från Musikaliska.
Boka: Anita Bohlin Heggestad,  anita.bohlin@musikaliska.se / 08-407 16 09

Introduktionskurs för förskolepersonal

För att tillgodogöra sig innehållet i Klåjnklådan rekommenderas en introduktionskurs. Kursen är specialgjord för Klåjnklådans innehåll och ger förskolepersonal verktyg att utforska ljud och musik tillsammans med barnen. För mer information kontakta anita.bohlin@musikaliska.se

Ett samarbete mellan Scenkonstmuseet, Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och Länsmusiken i Stockholm.