Den röda bollen (2-8 år)

Livelooping möter dockteater

En interaktiv musikalisk föreställning utan ord. Att längta, att älska, att upptäcka och förundras; den röda bollen för med publiken på en poetisk resa fylld av magi och musik. Resan rör sig mellan dröm och verklighet, skratt och allvar. Den röda bollen är ett ordlöst möte mellan musik och dockteater, alla inkluderas oavsett ålder och språkkunskaper. Publiken blir medskapande med ljud och rörelser. I Teater MO:s uppsättningar möts musik, mim, nycirkus, masker, dockor, projektion och berättarteater – en modern scenkonst för alla. Med lekfullhet, humor och värme bjuds publiken in till nya, spännande världar att upptäcka tillsammans. Föreställningarna brukar uppskattas för den genomarbetade musiken och den väl avvägda interaktionen med publiken.

En kille och en tjej tittar förundrat på en boll och ett ljus
Foto: Teater Mo

Medverkande: Teater MO:
Hanna Stenlund Monthan – cello, livelooping, Ivan Monthan – dockor.


Målgrupp 2 – 8 år
Pris
1 föreställning 5100 kr, 2 föreställningar 5900 kr 
exkl. 25 % moms
Offentlig föreställning 5900 kr exkl. 25 % moms
Speltid ca 30 min
Maxpublik 45 personer
Lokal/scenyta 3 x 2,5 m
Typ av lokal Klassrum, gymnastiksal, samlingsrum, utomhus mm.
Mörkläggning Behövs ej
Teknik/rekvisita Har med egen teknik, backdrop, tält om utomhus. Eluttag på spelplatsen behövs.
Bygg/rivtid 60 min/30 min
Spelperiod Enligt ök.
Producent: Susanne Rundberg Andersson
Bokning: anita.bolin-heggestad@regionstockholm.se

Coronaanpassning
Alt 1. Gruppen kommer till förskolan/skolan och spelar utomhus.
Alt 2. Digitalt: Gruppen sänder föreställningen live via Zoom från sin teater i Rimbo.

Förberedelse i förskolan/skolan
Till föreställningen hör ett pedagogiskt material som består av en lärarhandledning PDF och filmer att visa för eleverna.

Arbeta vidare i skolan
ur Lgr. 11 SVENSKA I årskurs 1–3.

Språkbruk: Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Frågor att diskutera:
- I föreställningen Den röda bollen förekommer inget talat språk, men kan man ändå förstå vad personerna vill och menar?
- Vad har kroppsspråk för betydelse?

Förslag på aktivitet:
1. Välj en text som de flesta eller alla kan (förslagsvis en sångtext som de har lärt in)
2. Låt sedan eleverna i grupper om 3 läsa texten tillsammans för resten av klassen.
3. Låt dem sedan läsa texten igen men med olika kroppsspråk som ni sett på videon i det pedagogiska materialet.
4. Diskutera sen hur texten förändrades med de olika kroppsspråken.

ur Lgr. 11
IDROTT I årskurs 1–3. Rörelse
Enkla lekar och danser och deras regler.
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Koppling:
- I föreställningen berättas allt med musik och rörelse
- Kan musik väcka rörelser i vår kropp?
- Vad är det som får oss att vilja dansa, att röra på oss?

Förslag på aktivitet:
1. Låt eleverna lägga sig ned på golvet och blunda
2. Sätt på musik från föreställningen
3. Fråga sedan om de såg några bilder/fantiserade när de lyssnade.
4. Spela sedan de tre olika känsloexemplen.
5. Diskutera vilka känslor de olika exemplen väckte.
6. Prova sedan om man kan dansa, springa, klättra, gå, kasta, krypa, hoppa m m till musiken och i de olika känslolägena.
7. Diskutera rörelserna, hur snabba, hur långsamma, lätta eller svåra de var.

Workshop/Skapande skola projekt

Finns både som digital och fysisk workshop
Syfte och mål:
Syftet är att eleverna skall göras medvetna om vad vårt kroppsspråk berättar och förmedlar, samt få verktyg för att använda sig av ett positivt kroppsspråk.Målet är att eleverna efter workshopen ska ha en förståelse för hur kroppsprålet påverkar både våra medmänniskor och oss själva. Att de på ett lekfullt sätt har lärt sig olika tekniker för att stärka sig själva. Att de har fått en insikt i vad som karaktäriserar ett inkluderande och ett exkluderande kroppsspråk.

Längd: 40 min
Lokal som krävs: Stort klassrum med fri golvyta eller gymnastiksal.

Kontakta anita.bolin-heggestad@regionstockholm.se för pris och mer information.
 


Film: Ivan Monthan