Bravissimo! (1-6 år)

En musikalisk trestegsraket

En interaktiv konsert med klassisk musik för alla barn på förskolan med tre stråkmusiker och en dramapedagog som lotsar barnen genom konserten. Musikerna spelar klassisk musik av bland annat Mozart, Beethoven, Vivaldi, Haydn och Bach i bearbetning för barn. De får sjunga med, röra sig och fantisera kring musiken samt spela tillsammans med musikerna. Ensemblen har utarbetat konserten för att den ska passa för ett brett ålderspann och för att alla barn på förskolan ska kunna ta del av konserten tillsammans.

Trestegsraketen har tre sammanlänkade led
(där det sista ledet; den offentliga konserten är frivillig):

1. En interaktiv konsert på den egna förskolan
2. Ett webbaserat pedagogiskt material för vidare arbete med musik på den egna förskolan
3. En offentlig konsert i närområdet dit alla barn med sina familjer är välkomna

Bravissimo med musiker
Foto: Adina Sabin

Medverkande
Violin Susanne Francett
Viola Thomas Ringqvist
Cello Adina Sabin
Dramapedagog Ewa Lindberg

Adina Sabin är cellist och utbildad vid Musikhögskolorna i Göteborg och i Stockholm. Verksam som musiker inom kammarmusik och orkester och som cellopedagog. Susanne Francett är violinist och utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Tidigare fast anställd i Nordiska Kammarorkestern i Sundsvall, numera bosatt i Stockholm. Susanne är även utbildad sångerska och flitigt engagerad av bl a Radiokören. Thomas Ringqvist spelar viola och är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Frilansmusiker och bland annat verksam på Folkoperan under många år. Ewa Lindberg är dramapedagog på Kulturskolan och arbetar med Kultur i Skolan och dramaverksamhet. Även frilansande skådespelerska bland annat med ensemblen Teater X och Tage Granit.

Målgrupp 1 – 6 år
Pris 1 föreställning 6 000 kr
2 föreställningar 6 800 kr
Offentlig föreställning 6 800 kr
Speltid 30 min
Maxpublik förskola 70 barn + pedagoger
Maxpublik offentlig föreställning 120 pers
Lokal/scenyta 3x2 m, aula eller liknande
Mörkläggning Nej
Teknik/rekvisita Ingen teknik. 4 stolar från arrangör
Bygg/rivtid 10 min/10 min
Spelperiod Enl ök

Producent: Susanne Rundberg Andersson
Bokning: anita.bohlin@musikaliska.se

Förberedelse i förskolan
Inför konsertbesöket får pedagogerna på förskolan tillgång till Musikraketens pedagogiska material framtaget för konserten. I lärarhandledningen finns tips och förslag på hur pedagogerna kan förbereda barnen inför konsertbesöket. Här finns även information om hur konsertrummet bör förberedas. Inför konserten får barnen bland annat i uppdrag att bygga egna instrument till konserten. Dessa används sedan för att spela tillsammans i en del i konserten. Den offentliga familjekonserten är en frivillig del och är utarbetad för att vuxna och barn skall få möjlighet att uppleva klassisk musik tillsammans i en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. I samband med familjekonserten får alla barn i publiken möjlighet att prova stråkinstrument tillsammans med musikerna i Musikraketen.

Arbeta vidare i förskolan
På Musikraketens webbsida musikraketen.se finns ett pedagogiskt material som är utarbetat för att uppmuntra och inspirera till vidare arbete med musik och kultur på förskolan. Här kan barnen tillsammans med sina vuxna på förskolan och i hemmet se videoklipp från konserten, lyssna på musiken om och om igen, färglägga målarboksbilder med fioler och mycket mer.

Workshop/Skapande förskola
Musikraketen kan genomföra ett Skapande skola-projekt som passar förskolorna/ kommunen. Ta kontakt med Musikraketen för mer information: info@musikraketen.se
 


Film från Länsmusikens utbudsdag 24/3 2020 på Musikaliska, utan publik.
Film: Per-Markus Heggestad