Xylofonorkestern på rymmen (10-16 år)

Musikskatt med glädje och värme

Xylofonorkestern på rymmen
Foto: Maria Eilersen

Xylofonorkesterns medlemmar kommer från en dagligverksamhet med kulturinriktning för personer med kognitiva funktionsvariationer, Stora Blå Kultur i Solna. Orkestern håller en hög professionell nivå och deras ledare är musikern och tonsättaren Christer Bothén. Hans rytmiskt-melodiska kompositioner har vuxit fram under tio års arbete tillsammans med orkestern, han skapar en musik som utgår från deltagarnas olika begåvningar snarare än deras begränsningar. Genom att vända svårigheter till möjligheter och genom att övervinna sig själva förmedlar Xylofonorkestern musikglädje och värme.

De spelar på träxylofoner i olika storlekar, en vibrafon, piano, elgitarr och slagverk samt sjunger. Träxylofonerna ger musiken en säregen klang, melodier och rytmer vävs in i varandra till en mångskiftande och rik musikalisk helhet. Musiken har beskrivits av lyssnare och recensenter som både meditativ, drömsk och samtidigt medryckande och glädjefylld. Xylofonorkestern har bl a spelat på Moderna Museet, Etnografiska Museet, Kulturhuset, skolor och på festivaler samt har gett ut flera skivor.

Det finns möjlighet att boka workshop antingen i samband med föreställning eller separat: Elver och lärare får prova på rytmer och klanger ledda av samma musikpedagogik som skapat xylofonorkestern.

Medverkande: Caroline Tangus - basxylofon, vibrafon. Jennie Lind - tenorxylofon, piano, sång. Lodovico Tikka – elgitarr. Manfred Lindqvist - vibrafon, tenorxylofon. Leon Rahm - tenorxylofon, slagverk. Anders Jalméus - tenorxylofon, slagverk. Santiago Angulo Rubio - basxylofon. Sara Lundén - basxylofon. Daniel Söderblom - trummor. Jonathan Dissel - trummor, vibrafon. Christer Bothén – orkesterledare, piano, tenorxylofon.

Målgrupp: 10 - 16 år
Spelperiod höst: enligt ök
Spelperiod vår: enligt ök
Pris: 1 föreställning/dag 4 500 kr
Offentlig föreställning: 5 300 kr
Speltid: ca 40 min
Maxpublik utan teknik: 75 personer Maxpublik med teknik: flera hundra Scenyta: 7 m (längd) x 3,5 m (bredd) exklusive flygel eller elpiano
Mörkläggning: behövs ej
Byggtid/rivtid: 45 min/30 min
Teknik: Ensemblen har med viss egen teknik, övrigt enligt ök vid större publik.
Teknikbehov från arrangör: Framdragen el med förlängningskabel och 3 fördelardosor.
Piano/flygel om detta finns. Finns ej detta tar de med elpiano.
Producent: Susanne Rundberg Andersson
Bokning: anita.bohlin@musikaliska.se

Arbeta vidare i skolan: Konserten med Xylofonorkestern kan utmärkt ligga till grund för diskussioner om musik med olika grader av rytmisk komplexitet. Till exempel kan man i en musikklass arbeta med polyrytmiska handklappsfigurer, man kan gå och dela in steg och handklapp i olika rytmiska figurer. Konserten kan också ligga till grund för diskussioner om funktionsvariationer och social interaktion. Den kan även ge underlag för diskussioner om alla våra likheter och olikheter, mänsklig tolerans och intolerans.

Pressbild

Video med Xylofonorkestern

Video: Per-Markus Heggestad