Världen ljuder (6-12 år)

En hisnande berättarkonsert

Världen ljuder
Foto: Boris Laible

Hör om det dansande monstret, gäddan som blev en harpa och Näcken som med sina magiska krafter kan förhäxa nästan vem som helst! Världen ljuder är en variationsrik föreställning där muntliga berättelser om musikens förtrollande kraft flätas samman med vacker och svängig musik. Av och med folkmusikduon Daniel & Emma Reid samt scenberättaren Mikael Öberg.

Publiken får vara del av en rytmorkester och frivilliga får spela en aktiv roll i berättelsen samt locka fram oljud från musikerna.

Mikael Öberg är scenberättare, regissör, musiker och författare. Hans berättarstil är full av energi, fysiska uttryck och rytm. Mikael är internationellt verksam och samarbetar ofta med musiker och andra konstnärer. Daniel & Emma Reid är en hyllad folkmusikduo med stor variation på både repertoar och instrumentation. Deras signum är att alltid utrycka musikens känslor fullt ut oavsett om det är lycka, ilska eller innerlighet. De turnerar flitigt och har samarbetat med bl a symfoniorkestrar, teaterensembler och nycirkus.

Medverkande: Daniel Reid - baryton- och sopransaxofon, dragspel, röst, diverse slagverk, Emma Reid - fiol, altfiol, hardangerfela, röst, diverse slagverk, Mikael Öberg - berättare, diverse slagverk.

Målgrupp: 6 – 12 år
Spelperiod höst: enligt ök
Spelperiod vår: enligt ök
Pris: 1 föreställning 6 200 kr, 2 föreställningar 7 200 kr
Offentlig föreställning: 7 200 kr
Speltid: 45 min
Maxpublik utan teknik: 65 personer
Maxpublik med teknik: 200 personer
Scenyta: minst 4 m bred och 3 m djup
Mörkläggning: behövs ej
Byggtid/rivtid: 45 min/30 min
Teknik: Ensemblen har med eget bosesystem vid större publik
Producent: Susanne Rundberg Andersson
Bokning: anita.bohlin@musikaliska.se

Arbeta vidare i skolan:

Svenska

 • Föreställningen ger ett exempel på muntlig presentation och berättande som kan användas som inspiration i elevernas eget arbete. Vilka tekniker använde berättaren? Hur höll han eleverna engagerade, och hur lyckades han påverka deras känslor, associationer och tankar?
 • Föreställningen ger exempel på berättelser från olika kulturer, epoker och för skilda syften. Eleverna eller läraren kan t ex leta reda på fler berättelser om Näcken, från Kalevala, eller andra berättelser om musikens härkomst.

Musik

 •  Föreställningen behandlar hur musik kan påverka och förstärka sinnesstämningar och känslor. Elever kan jobba vidare genom att fundera över vilken musik de skulle lyssna till vid olika tillfällen, t ex när de är arga, ledsna, stressade, ska städa. Läraren kan också spela upp olika musikstycken och eleverna får diskutera hur musiken påverkar deras känslor.
 • Föreställningen bidrar till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer. Relevanta frågor som kan tas upp i undervisningen: Vad var det för olika slags musik, och från vilka länder/kulturer? Vad är gehörsmusik (att spela utan noter)?
 • Föreställningen ger ett underlag för att kunna analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. T ex musik till dans, musik som berör, musik i folklore (Näcken, Kalevala), musikens härkomst (t ex världens första/enklaste instrument).
 • I föreställningen får eleverna använda sig av imitation av rörelser och rytmer, vilket kan vidareutvecklas i undervisningen.
 • I föreställningen används instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument. Eleverna kan prata om vilka instrument som användes i föreställningen, hur de låter och ser ut. Hur liknar de eller skiljer sig från instrument som eleverna själva spelar?

Workshop/Skapande skola

I samband med föreställningen kan en workshop beställas direkt efter konserten med temat Musik och känslor.

 • Med hjälp av exempel får musikerna eleverna att fundera kring och sätta ord på hur musik påverkar våra känslor.
 • Eleverna får bättre lära känna instrumenten i föreställningen.
 • Presentation av instrument från alla olika instrumentgrupper.
 • Tillsammans med eleverna skapar artisterna musik med kroppen som instrument.
 • Samtal om hur musik kan påverka och förstärka sinnesstämningar och känslor.

Längd workshop: ca 45 minuter.

Pris: 3 000 kr i samband med föreställning.

Pressbild

Video med Världen Ljuder

Video: Per-Markus Heggestad