Hyr en klåjnklåda


En koffert full av instrument och musikglädje!


Klåjnklådan är en musiklåda med instrument, tips och handledning för förskolor i Stockholms län. Den innehåller en hel uppsättning instrument – ni kan börja spela direkt, förslag på sånger och övningar, boktips och beskrivningar av instrument som ni kan bygga själva.

Kontakt: Anita Bohlin Heggestad, anita.bohlin@musikaliska.se / 08-407 16 09

 

Hyr Klåjnklådan

Kommuner i Stockholms län har möjlighet att beställa hem upp till 4 lådor vardera per läsår.
Kostnad: 3 000 kr/låda och läsår.
Beställaren ombesörjer transport av lådorna till och från Musikaliska samt till och från förskolorna.

Förskolor och bibliotek i Stockholms län kan boka en Klåjnklåda månadsvis genom Länsmusiken i Stockholm.
Kostnad: 300 kr/månad.
Beställaren ombesörjer transport av lådan till och från Musikaliska.
 

Introduktionskurs för förskolepersonal

För att tillgodogöra sig innehållet i Klåjnklådan rekommenderas en introduktionskurs. Kursen är specialgjord för Klåjnklådans innehåll och ger förskolepersonal verktyg att utforska ljud och musik tillsammans med barnen.

Längd: 3 timmar
Bokning: Genom Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) – klicka här.

 

Ett samarbete mellan Scenkonstmuseet, Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) och Länsmusiken i Stockholm.