Frustande flaskor och klingande kristall (5-12 år + 13-16 år)

Gretli & Heidi spelar på glas och andra klingande vardagsföremål

Frustande flaskor och klingande kristall
Poster & foto: Lasse Lundbom & Olle Broksten

Gretli & Heidis musik är poesi och humor i ett sällsamt virrvarr. Skört, mjukt och vasst! I de musikaliska skådenumren färdas vi fritt i ett framfantiserat

Alplandskap. Fingertopparna frambringar sällsamma klanger ur glasharpans 30 kristallglas. Klanger av vattenfyllda skålar och glas, fat och flaskor blandas med artisternas röster, dragspel, piccolaflöjt och klockspel. Duon Gretli & Heidi bildades av Catharina Backman och Carin Blom i Varieté Vauduvill för 30 år sedan. De har under åren utvecklat en musikalisk och visuell duo där alla glas är både instrument och scenografi. Deras musik är en slags världsmusik inspirerad av en centraleuropeisk musiktradition, där alltifrån joddling och ländler till klezmer får plats. All musik är deras egna originalkompositioner.

Barn- och ungdomspubliken blir ofta inspirerade till att själva prova på att spela på flaskor och glas eftersom det är instrument som alla har tillgång till. Artisterna anpassar sitt historieberättande mellan låtarna så att det fungerar för respektive åldersgrupp.

Medverkande: Carin Blom och Catharina Backman med glasinstrument, vardagsföremål, dragspel och röster.

Målgrupp: 5 - 12 år + 13 – 16 år
Spelperiod höst: enligt ök
Spelperiod vår: enligt ök
Pris: 1 föreställning 6 300 kr, 2 föreställningar 7 200 kr
Offentlig föreställning: 7 200 kr
Speltid: ca 40 min
Maxpublik: 100
Lokal: Gymnastiksal, aula eller annan samlingslokal
Scenyta: 7 x 3,5 meter
Mörkläggning: Behövs ej
Byggtid/rivtid: 120 min/60 min
Teknikbehov: Litet PA med 7 kanaler (fantommatning) och tekniker. Om detta ej finns, har ensemblen med teknik och tekniker själva.
Rekvisita som ensemblen har med: Åtta kollin med musikinstrument inkl. ställningar
Producent: Susanne Rundberg Andersson
Bokning: anita.bohlin@musikaliska.se

Workshop/Skapande skola: I samband med föreställningen kan en workshop beställas som består av tre delar: Orkesterrepetition, Fysik och Uppspel. Konsert och workshop sker på olika dagar.

Orkesterrepetition Gretli & Heidi har arrangerat en populär låt som eleverna redan känner till. Alla glas och flaskor stäms med vatten. Eleverna får en inblick i ljudskapande och massans betydelse för tonhöjden. Därefter är det dags att repetera, först i de olika sektionerna: flaskor och glas, och sedan alla tillsammans. Varje liten insats blir en stor och viktig del i det klingande resultatet. Det finns också tid till att fånga upp elevers idéer som uppkommer när de lär känna instrumenten. Parallellt med repetitionerna arbetar eleverna med fysik.

Fysik
Vi frågar vad ljud är och hur det alstras, ljudstyrka och svängningar, hur örat och kroppen uppfattar ljud, hur ljud påverkar oss. Fysiklektionen förbereds och utformas av klassens matematik- /fysiklärare utifrån elevernas ålder och kunskapsnivå.

Uppspel
Workshopen kan avslutas med ett kort uppspel där andra elever och lärare på skolan kan komma till klassrummet och lyssna på glasorkestern.

Hur workshopen kan knytas an till läroplanen: I workshopen arbetar eleverna lustfyllt och entreprenörsmässigt mot flera kunskapskrav och centrala innehåll. På de olika stationerna arbetar eleverna praktiskt och teoretiskt med exempelvis:

  • hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. Ur centrala innehållet fysik åk 4-6.
  • hur ljud kan registreras på olika sätt. Ur centrala innehållet fysik åk 7-9.
  • De ägnar sig även åt musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar. Musikframföranden. Ur centrala innehållet musik åk 4-6
  • Sång och melodispel i ensembleform. Ur centrala innehållet musik åk 7-9.

Längd workshop: en skoldag

Lokal som krävs: tre klassrum, nära tillgång till vatten för att kunna stämma instrumenten

Kontakta Länsmusiken för pris och mer information.

Pressbild

Video med Frustande flaskor och klingande kristall

Video: Per-Markus Heggestad