Audition 5 november - Sångare/pedagoger sökes till projektet Rösträtt

Just nu söker vi sångare/pedagoger till det nya projektet Rösträtt - Sång på förskolan

Länsmusiken i Stockholm söker sångare/pedagoger med olika musikbakgrund för att som sångcoacher skapa och genomföra program på förskolor. Syftet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Ca fem program i olika musikgenrer ska tas fram och planeras att ingå i Länsmusikens utbud hösten 2021/våren 2022.

Ansök till audition den 5 november på Musikaliska (ca 15 min/deltagare)!

Det färdiga programmet på ca 40 min ska innehålla:
· Uppsjungning/uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
· Delaktighet i sång och rörelse
· Lyssna; sångcoachen sjunger för barnen

Kriterier du behöver uppfylla för att söka till audition:
- Du är skicklig på att sjunga.
- Du har pedagogisk erfarenhet.
- Du har genuint intresse av att möta barn 1–5 år som publik och medskapare.
- Du har kännedom om barns röster.
- Du är baserad i Stockholmsregionen.
- Du ska kunna ta dig runt på egen hand till förskolor i hela Stockholms län.
- Du ska kunna komma till audition på Musikaliska den 5 november.

Det är en fördel om du kan ackompanjera dig själv alternativt ha med inspelad musik. Vi vill gärna ha sökande från alla musikgenrer/sångsätt och från olika kulturer.

Ansökan ska innehålla:
· Ett kort brev med information om dig själv och bakgrund om vad du har gjort tidigare.
· Gärna ljudprov, t ex länk till videoklipp på Youtube eller webbsida.

Bakgrund:
Rösträtt - Sång på förskolan är ett nationellt projekt vars första steg är att i samarbete med elva regioner i landet, utbilda sångcoacher och förbereda en nationell digital plattform, för att samla sånger från hela landet och ge fortbildning för barn och pedagoger. Förskolepedagogerna ska få material och inspiration till att fortsätta stärka barnens sång i den dagliga verksamheten. Unga Musik i Syd startade detta projekt 2019. Rösträtt är dubbeltydigt och står både för att använda rösten på rätt sätt, men också för demokrati och barns delaktighet. Utbildningsdag/ar för coacherna ingår i projektet och programmen för förskolan skapas av artisterna i samverkan med Länsmusiken. De uttagna artisterna/sångcoacherna kommer att presentera sina program till förskolor och kommuner i Stockholm på Länsmusikens utbudsdag 9 mars 2021, preliminärt 4-5 program i olika genrer (1 program i varje genre).

För mer information: Ring producent Lilian Henriksson tel 070-575 46 74

Maila till Anita Bohlin anita.bohlin@musikaliska.se senast 4 oktober.

Kallelse sker cirka 2 veckor innan om du blir uttagen till audition 5/11.

Välkommen med din ansökan!