För musiker/artister

Om du har en professionell musikproduktion och är intresserad av att komma med i Länsmusikens musikutbud för barn och unga kan du när som helst under året maila en intresseanmälan till Susanne.rundberg-andersson@regionstockholm.se Vi väljer ut musikproduktioner på olika sätt, bland annat genom att vanligtvis anordna en audition under hösten. Vi försöker också att live se så många musikproduktioner för barn och unga som möjligt. 

En intresseanmälan bör innehålla: 

• Information om musikproduktionen, kort om innehåll, syfte och medverkande.
• Målgrupp, d v s vilka åldrar ni främst riktar er till.
• Information om produktionen kräver teknik, och i så fall, om ni själva har med er den teknik som behövs vid skolturnéer o d. I första hand söker vi små mobila produktioner som inte kräver så mycket teknik.
• Ange var medlemmarna i gruppen är baserade (framförallt om ej Stockholm).
• Kort CV om dig själv/gruppmedlemmarna samt kort bakgrund om vad du/ni har gjort tidigare, ange särskilt om ni har spelat för förskolor, skolor eller gymnasiet.
• Ljudprov, helst filmat material eller länk till videoklipp på t ex Youtube eller webbsida. Informera om er föreställning kan ses i eller i närheten av Stockholmsregionen.