Mötesplats Barnkultur

Välkommen till en mötesplats för dig som är intresserad av barnkulturområdet. Inbjudna gästföreläsare berättar om nyskapande projekt, nyheter inom forskningen och om spännande verksamheter inom olika kulturområden. Mötesplatserna äger rum på Teater 3, Rosenlundsgatan 12 i Stockholm.

Mötesplatserna är ett samarbete mellan länskulturkonsulenterna Region Stockholm, Centrum för barnkulturforskning och Teater Tre.


Ny mötesplats 17/3

 

Tidigare träffar 

Se, ses och höras – om Flickblickar och barns visuella röster

Datum: Tisdag 30 november 16:30–18:00 

Maria Eriksson
Maria Eriksson


Plats: Teater Tre, Rosenlundsgatan 12

Fri entré men föranmälan behövs: klicka här.

Maria Eriksson presenterar delar ur sin doktorsavhandling Flickblickar och berättar om bakgrunden till det nystartade forskningsprojektet Barns kulturarv – arkivets visuella röster. Ett projekt som ser bevarande av barns bildskapande som en viktig kulturarvsfråga.

Maria Erikssons avhandlingsstudie från 2019 handlar om några flickors interaktion med bilder i relation till flickskapande normer. Detta i en tid då bildundervisningen vid studiens två gymnasieskolor uppmuntrar feministisk attityd hos de unga, samtidigt som vissa mediala och politiska röster börjat föra en retorik om att feminismen ”gått för långt”. Utgångpunkt för studien är relationer mellan blickar, bilder och kroppar.

Maria är lektor vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) vid Konstfack. Hon har en bakgrund som konstnär och bildlärare.

.

Magiska barnarkitekter 

Amanda Larsson
Amanda Larsson

Tisdag den 18 maj kl. 17.00 – ca 18.00
Plats: Digitalt. Möteslänk skickas ut till alla anmälda.
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig.

Årets andra Mötesplats Barnkultur gästas av Amanda Larsson, arkitekturpedagog, verksamhetsledare och grundare av Magiska, en verksamhet som initierar projekt, medborgardialog och mötesplatser för och med barn och unga. Magiska vill erbjuda en lekfull plattform, lyssna till barn och ungas åsikter och påminna oss vuxna om barnperspektivet, där ingenting är självklart.

Genom projekt som Magiska barnarkitekter, en workshop som kreativt och lekfullt påverkar barns rätt till staden och Magiska trädgården, ett stadsutvecklingsprojekt mellan 2014-2017 på Kvarnholmen i Stockholm, syftar verksamheten på att göra samhället mer demokratiskt, klimatsmart och lekfullt.

Genom bilder, material och dokumentation från Magiska trädgården, Arkitekturkollo och VM i Trädhus sätter Amanda fokus på etiska utmaningar och vinster med att arbeta aktivistiskt, kulturellt och tvärsektoriellt mellan kulturarbetare, barn och unga, museer, kommuner och kommersiella aktörer.

Om Amanda Larsson
Amanda Larsson är grundare och verksamhetsledare för Magiska. Hon har tilldelats Stadsmiljöpriset 2015 för stadsutvecklingsprojektet Magiska Trädgården, Bopriset 2019 för sitt arbete med Magiska Barnarkitekter och utsetts till årets möjliggörare under arkitekturgalan 2020 för sitt arbete med Arkitekturkollo.

För mer information om Magiska:
Klicka här för att läsa mer om Magiska
Klicka här för att se film om Magiska Trädgården
Klicka här för att se film om Magiska Staden
 

Barns rätt till kulturella uttryck

Anusha Andersson
Foto: Nina Varumo

Onsdag 24 februari kl. 17.00 – ca 18.00
Plats:
Digitalt. Möteslänk skickas ut till alla anmälda.
Anmälan: linda.lindgren@sll.se

Årets första Mötesplats Barnkultur gästas av Anusha Andersson, verksamhetsledare på Historieberättarna. Historieberättarna är en kulturförening som bedriver verksamhet där barn och unga får uttrycka sig kreativt via olika konst- och kulturuttryck. Anusha vill lyfta en diskussion kring hur vi kan öka möjligheterna att stärka barns kreativitet och delaktighet i kulturella uttryck och skapande. Hur når vi ut till fler barn och unga i praktiken? Är barn exkluderade delaktighet i kulturella uttryck? På vilka sätt kan vi öka en delaktighet?

Historieberättarna har funnits i 5 år och arbetar idag med flera olika projekt, bland annat med ett internationellt projekt för och med nyanlända barn och unga, ”RAPPORT”, med stöd av Kreativa Europa, samt med en löpande verksamhet främst i Stockholms län med stöd av Region Stockholm. Arbetet har resulterat i utställningar, diktböcker, kokböcker, illustrationer, filmer, animationer, texter och textiluttryck, producerade av barn och unga själva. Under 2018 tilldelades Historieberättarna 100-språkspriset av Reggio Emilia-Institutet för sitt arbete med att ge barn och unga möjligheter att gestalta sina identiteter i berättelser. Under december 2020 startades även samarbetet med ALMA-priset; det stora internationella barn- och ungdomslitteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, genom projektet ”Jag har ett tips på en bok”.

För mer information, besök historieberattarna.se 

Anusha Andersson är grundare och verksamhetsledare för kulturföreningen Historieberättarna. Hon arbetar även som verksamhetsutvecklare på Riksteatern samt är aktiv i Konstfacks styrelse, i Nordiska Institutet på Åland och i Årstas Folkets hus och parker. Hon har en bakgrund som samordnare på Kulturförvaltningen i Botkyrka kommun och som processamordnare på Kulturhuset Stadsteatern.
 

Helena Hörnfeldt
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Sjungande barn - för alla barns rätt till sin röst

Onsdag 18 november 2020 kl. 17.00 - Digital träff

Ulrika Lind, projektledare för projektet och det nationella uppropet Sjungande barn, startat av Kungliga Musikaliska Akademien och som pågår 2021 - 2025. Genom projektet hoppas Musikaliska Akademien kunna trygga förutsättningarna för att alla barn ska växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande. Målet är ett nationellt program för alla barns rätt till sin röst. Sången ska vara ett klingande redskap för att minska utanförskap och öka respekten för musikämnet i skolan. Alla barn ska få ökad tillgång till sina röster - på nya sätt. Ulrika berättar om upprinnelsen till projektet Sjungande barn samt hur arbetet kommer att fortskrida med allt från lokala utvecklingsinsatser till forskning om sånghälsa i skolan.

Ulrika Lind är projektledare med erfarenhet från bl a Kulturrådet och Musikalliansen, hon har bl a varit sakkunnig för Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturkontakt samt har arbetat med förändringsledning i kulturlivet med musikinstitutioner, kommuner och regioner mm. Sedan 2018 är Ulrika utvecklingschef på Betaniastiftelsen, en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar med fortbildning inom bl a kultur och hälsa samt med musiken som existentiellt stöd i vård och omsorg.

För att läsa om tidigare arrangemang, vänligen besök Centrum för Barnkulturforskning.