Mötesplats Barnkultur

Välkommen till en mötesplats för dig som är intresserad av barnkulturområdet. Inbjudna gästföreläsare berättar om nyskapande projekt, nyheter inom forskningen och om spännande verksamheter inom olika kulturområden. Mötesplatserna brukar börja med mingel, men vi hoppar över detta tills vidare och tar in max 30 personer och håller avstånd. Lätt förtäring går att köpa till självkostnadspris.

Nystart på ny plats
Efter ett uppehåll startar Mötesplats Barnkultur igen! Mötesplatserna är fortfarande ett samarbete mellan Länsmusiken i Stockholm, Region Stockholm Dans Cirkus samt Centrum för barnkulturforskning, men nu har vi en ny samarbetspart och en ny plats, Teater Tre.

Hösten 2020

Onsdag 18/11 kl 17.00 - Digital träff!
Sjungande barn - för alla barns rätt till sin röst

Helena Hörnfeldt
Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Kvällens gäst är Ulrika Lind, projektledare för projektet och det nationella uppropet Sjungande barn, som Kungliga Musikaliska Akademien har startat och som planeras pågå 2021 - 2025. Bakgrunden är att musikens roll i undervisning och läroplaner har minskat och många delar en oro över att barn inte längre får tillgång till sina röster. Projektet innebär ett flerårigt utvecklingsarbete med nationell räckvidd, där alla som arbetar med barn på något sätt, gemensamt kan synliggöra värdet av sångens plats i förskola och skola.

Genom projektet hoppas Musikaliska Akademien kunna trygga förutsättningarna för att alla barn ska växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande. Målet är ett nationellt program för alla barns rätt till sin röst. Sången ska vara ett klingande redskap för att minska utanförskap och öka respekten för musikämnet i skolan. Alla barn ska få ökad tillgång till sina röster - på nya sätt! I denna föreläsning berättar Ulrika om upprinnelsen till projektet Sjungande barn samt hur arbetet kommer att fortskrida med allt från lokala utvecklingsinsatser till forskning om sånghälsa i skolan, förutsatt att medel beviljas.

Ulrika Lind är projektledare med erfarenhet från bl a Kulturrådet och Musikalliansen, hon har bl a varit sakkunnig för Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturkontakt samt har arbetat med förändringsledning i kulturlivet med musikinstitutioner, kommuner och regioner m fl som uppdragsgivare. Sedan 2018 är Ulrika utvecklingschef på Betaniastiftelsen, en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar med fortbildning inom bl a kultur och hälsa samt med musiken som existentiellt stöd i vård och omsorg.

Sjungande barn - för alla barns rätt till sin röst - Digitalt!
Tid: Onsdag 18/11 kl 17.00 - ca 18.00
Plats: Online via Zoom. Länk skickas innan mötet till dem som har anmält sig.
Anmälan: Maila till susanne.rundberg@musikaliska.se

För att läsa om tidigare arrangemang, vänligen besök Centrum för Barnkulturforskning.