Länsmusiken i Stockholm

Om Länsmusikens övergång till Region Stockholm

Länsmusiken i Stockholm har i uppdrag att sprida levande musik i hela länet i första hand till barn och unga. Från och med 1 januari 2022 övergick Länsmusiken i Stockholm organisatoriskt  till Region Stockholm och heter Musikkonsulenterna. De ingår i  kulturförvaltningen tillsammans med dans-, cirkus-, film- och hemslöjdskonsulenterna.

Länsmusiken i Stockholm
I orkestersittning på en scen, unga musiker spelar horn, saxofon och tvärflöjt.

Syftet med övergången är att tydliggöra, stärka och bredda musikens regionala uppdrag gentemot kommuner, arrangörer och det fria musiklivet, samt att samla länskulturfunktionerna i en och samma organisation.  

Länskulturkonsulenternas  uppdrag är att erbjuda konsultation och kunskapsutveckling, förmedla utbud och stimulera det gemensamma främjande arbetet. I Musikkonsulenternas roll ingår att sprida en bredd av levande musik, i första hand till barn och unga, förstärka musikens roll i regionen och utveckla förutsättningar för att uppleva och skapa musik. 

Musik för barn och unga  

Konserter, musikprogram, workshops, mötesplatser – musikkonsulenterna  erbjuder en mångfald av förstklassiga artister för barn och ungdomar och förmedlar tillfällen för länets unga att själva skapa musik och sjunga tillsammans med professionella artister. I utbudet finns en mängd olika grupper som kan besöka kommuner och skolor med musikföreställningar, workshops och projekt. 

Samarbetet med Blåsarsymfonikerna fortsätter under 2022 

När Länsmusiken övergår till Region Stockholm planeras samarbetet med Blåsarsymfonikerna fortsätta, för att ta tillvara de erfarenheter och projektmodeller som Länsmusiken och orkestern har skapat tillsammans.

Orkestern besitter en specialistkunskap och unik kompetens, många av musikerna är även utbildade pedagoger. Organisationen har också särskilt anställda arrangörer med den unika förmågan att skapa musikaliska verk för alla olika kompetensnivåer i samverkan med bland andra kulturskolor. Samarbetet fortsätter främst gällande kommunprojekt där barn och unga i länet erbjuds konserttillfällen och eget skapande tillsammans med professionella musiker.

På Region Stockholms webbplats publiceras succesivt mer information om övergången.
Hitta mer information på Region Stockholm.se