Information om GDPR

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och kommer att förstärka din integritet vid databehandling av dina personuppgifter så att du ska kunna känna dig trygg.
 

Insamling av arrangörsuppgifter i samband med lokaluthyrning

Musikaliskas huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som arrangör. Utöver detta har vi ett kompletterande syfte som rör kommunikation i form av nyhetsbrev, och ibland även riktad marknadsföring. Du som mottagare har dock möjlighet att välja bort sådan kommunikation genom att klicka på länk i mailutskicket eller kontakta oss direkt.

Som arrangör har du rätt att begära uppgifter om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om vi mottar en sådan begäran, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas i händelse av att de är felaktiga. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du även rätt att begära att uppgifterna raderas eller begränsas. På Musikaliska arbetar vi fortlöpande med att säkerställa att hanteringen av dina personuppgifter görs på ett korrekt sätt. Vår utgångspunkt är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska kunna ha tillgång till dem. Musikaliska behandlar dina personuppgifter i tre år efter uthyrningsperioden.

Som arrangör har du rätt att tillbaka ditt samtycke till insamling av personuppgifter.
Vänligen förse Musikaliska med följande information:
Förnamn, Efternamn, Adress, Telefonnr, E-post.
 

Insamling av kunduppgifter i samband med biljettköp via Tickster

Musikaliska har ett löpande avtal med biljettleverantören Tickster och även du som arrangör erbjuds att hantera biljettförsäljningen till ditt evenemang via Ticksters onlinesystem. I samband med ett biljettköp, via musikaliska.se/Tickster, Ticksters kundtjänst eller Musikaliskas biljettkassa samlas automatiskt kunduppgifter in av leverantören. För att ta tillbaka ett samtycke, vänligen kontakta Ticksters kundtjänst på support@tickster.com eller per telefon +46 (0) 771-47 70 70 för vidare hjälp.

Så länge lagrar vi personuppgifter efter ett genomfört biljettköp
Musikaliska och Tickster behandlar för- och efternamn, postadress, telefonnummer, e-postadress och födelseår i tre år efter ett genomfört biljettköp. Kunden står dock kvar som mottagare av Musikaliskas nyhetsbrev så länge hen inte aktivt väljer att avregistrera sig. Musikaliska ansvarar för att regelbundet gallra registrerade personuppgifter som finns på nyhetsbrevens mottagarlistor. Musikaliska vidtar även rimliga åtgärder för att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på event@musikaliska.se