Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige bildades 2016 på initiativ av Kungliga Musikaliska Akademien i syfte att stärka blåsmusiken som konstform och lyfta dess roll i kulturlivets ekosystem.  Idag, drygt fyra år senare, ser vi att den professionella blåsmusiken på flera håll är hotad och att den svenska tillväxten av unga, professionella musiker inom flera blåsinstrumentgrupper är svag och inte internationellt konkurrenskraftig.

Blåsmusiknätverket vill därför:

  • Värna existerande blåsensembler, såväl professionella som amatörer
  • Öka insikterna om och intresset för den professionella blåsmusiken och dess villkor
  • Aktivt bidra till återväxten av professionella musiker
  • Utveckla gemensamma konkreta samarbeten
  • Formulera strategier för blåsmusikens överlevnad och utveckling i Sverige

I nätverket ingår:

Logotyp Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige

Blåsarsymfonikerna, Kungliga Musikaliska Akademien, Försvarsmusiken - Arméns Musikkår - Marinens Musikkår - Livgardets Dragonmusikkår, Bohuslän Big Band, GotlandsMusiken, Göteborg Wind Orchestra, Norrbotten Big Band och Östgötamusiken.
 


Blåsmusikpriset 2021

Under 2021 år arrangeras Sveriges största tävling för solister på blås- och slagverksinstrument som en del av Kungl. Musikaliska akademiens 250-årsjubileum tillsammans med Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige. Finalen hölls den 11 mars 2021 med Östgöta Blåsarsymfoniker.

Årets vinnare, slagverkaren Filip Korošec, tilldelas genom priset, en lång rad solistuppdrag tillsammans med de professionella blåsorkestrarna runt om i Sverige.
 

Finalister blåsmusikpriset


Läs mer om blåsmusikpriset här.
 


Blåsmusikens dag 21 maj 2022 – En plattform för att synliggöra och höja blåsmusikens status

Blåsmusikens dag har som syfte att främja, ena, bevara, synliggöra och utveckla ett rikare blåsmusikliv i Sverige. Projektet riktar sig till alla som spelar blåsmusik; barn, unga, amatörer och professionella i alla genrer. Alla uppmuntras att delta i någon form och sedan rapportera konserten/evenemanget på blasmusikensdag.com. 

Läs mer om Blåsmusikens dag här.

blåsmusikens dag logga
Foto: Anna Molander