Blåsarsymfonikernas vänförening

Blåsarsymfonikernas vänföreningen har funnits sedan 1994 och tar ett unikt och viktigt kulturansvar för framförandet av levande musik med Blåsarsymfonikerna. Medlemmarna i vänföreningen har ofta gemensamma intressen där musiken tillhör en av de största. Vänföreningen välkomnar ständigt nya medlemmar till gemenskapen.

Som blåsvän får du:

  • rabatt på biljetter till orkesterns konserter
  • rabatt på cd-skivor
  • vara med på vänträffar
  • tillfällen att träffa musikerna och möjlighet att lyssna på repetitioner i mån av tid och önskemål.
     
Två kvinnor ur vänföreningen står vid ett bord och tittar in i kameran
Vänföreningens medlemmar säljer skivor under en av orkesterns konserter Foto: Musikaliska

Vänavgiften är 150 kr per person och år och betalas till Vänföreningens postgiro: 465 82 60-7. Medlemsåret sträcker sig från juli till och med juni.

Välkommen!
Styrelsen för Blåsarvännerna, genom Ann Wahlgren

Kontakta Vänföreningen
Ann Wahlgren, ordf: 072-252 10 84 , ann.wahlgren@procuri.se
Kerstin Stefansson: 076-109 42 45, kerstin.stefansson@telia.com
William Austen: 073-937 42 36