Blåsarsymfonikernas vänförening

Blåsarsymfonikernas vänföreningen har funnits sedan 1994 och tar ett unikt och viktigt kulturansvar för framförandet av levande musik med Blåsarsymfonikerna. Medlemmarna i vänföreningen har ofta gemensamma intressen där musiken tillhör en av de största. Vänföreningen välkomnar ständigt nya medlemmar till gemenskapen.

Som blåsvän får du:

  • Rabatt på biljetter till orkesterns konserter
  • Rabatt på skivor
  • Inbjudningar till vänträffar
  • Tillfällen att träffa musikerna och möjlighet att lyssna på repetitioner i mån av tid och önskemål.

Vänavgiften är 150 kr per person och år och betalas till Vänföreningens postgiro: 465 82 60-7. 

Välkommen!
Styrelsen för Blåsarvännerna

Kontakta vänföreningen

Kerstin Stefansson: 076-109 42 45, kerstin.stefansson@telia.com
William Austen: 073-937 42 36