Blåsarsymfonikernas vänförening

Blåsarsymfonikernas vänföreningen har funnits sedan 1994 och tar ett unikt och viktigt kulturansvar för framförandet av levande musik med Blåsarsymfonikerna. Medlemmarna i vänföreningen har ofta gemensamma intressen där musiken tillhör en av de största. Vänföreningen välkomnar ständigt nya medlemmar till gemenskapen.

Som medlem i Blåsarsymfonikernas vänförening får du:

  • Inbjudningar till vänträffar
  • Tillfällen att träffa musikerna och möjlighet att lyssna på repetitioner i mån av tid och önskemål.

Avgiften är 150 kr per person och år och betalas till Vänföreningens postgiro: 465 82 60-7. 

Välkommen!
Styrelsen för Blåsarsymfonikernas vänförening

Kontakta vänföreningen

Ordförande Calle Jakobsson  tel. 073 0769010   tubacalle@hotmail.com

Styrelsemedlem Kerstin Stefansson  tel. 076 1094245  kerstin.stefansson@telia.com

Preliminär planering våren 2022

Vänträffar och evenemang

  • Torsdag 27/1 Vänträff  klockan 15.30-17.30 information om våren 2022 och lyssna på orkesterrepetition (Trumpetfrossa)
  • Tisdag 22/2 klockan 16.30-18.00 Bakom musiken 1- ny seminarieserie
  • Tisdag 29/3 klockan 16.30-18.00 Bakom musiken 2
  • Onsdag 11/5 klockan 15.30-17.30 Vänträff information om hösten 2022 och lyssna på orkesterrepetition (säsongsavslutning).