Lediga tjänster


Projektledare/Nationell samordnare för SONGLINES

Songlines är ett projekt – av och med unga på flykt – som vill bidra till att alla unga ska känna hopp och framtidstro. Projektet syftar till att öka integrationen genom att ge alla barn och unga möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Songlines samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet.  Det treåriga projektet startade i januari 2017 med finansiering från Arvsfonden. Songlines är ett samarbetsprojekt mellan KulturUngdom, dokumentärfilmaren Helena Isaksson Baeck, Jeunesses Musicales Sverige (JMS) och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF).  Andra samverkansparter är Kulturskolerådet och olika regionala ungdomsverksamheter. Vi söker dig som, precis som vi, brinner för ungdomar och kultur och ett inkluderande och varmt samhälle.
 

Närbild på tjej som sjunger

 

Som Nationell samordnare kommer du bland annat att:
• Leda och stärka projektledare i alla län.
• Sammankalla och förbereda Songlines styrgruppsmöten.
• Ha ett övergripande ansvar för budgetarbete och rapportering till Allmänna Arvsfonden.
• Ha kontinuerliga avstämningar med regionernas musikchefer och JMS ordförande.
• Kvalitetssäkra verksamheten.
• Arbeta strategiskt med projektets övergripande mål för integration med kultur och musik som redskap. Här ingår metodutveckling, implementering, spridning och samordning.
• Vara delaktig i arbetet för Songlines framtid efter projekttiden.

Vi söker dig som:
• Har gedigen erfarenhet av projektarbete och projektledning.
• Vill arbeta med integration, kultur och ungdomsrättsfrågor.
• Har goda förutsättningar för samarbete både med människor och organisationer.
• Är flexibel och lösningsfokuserad.
•Har erfarenhet och kunskap inom kulturområdet och företrädesvis inom musik.

Om tjänsten:
Heltid
Projektanställning under perioden 1/1 2018 till 31/12 2019.
Tjänsteplacering och anställningsform kommer att kunna diskuteras.

Ansökan skickas till:
JMS, Musik i Dalarna, Nybrogatan 12, 791 71 Falun eller digitalt till  till: jms@musikidalarna.se

För ytterligare information om tjänsten, kontakta:
Karin Holdar, ordförande JMS (Musik i Dalarna) tel: 023 774051
Yohanna Eek, projektledare (KulturUngdom) tel: 070 7228424

Sista ansökningsdag:
19 november 2017.