Inför valet av Länsmusikens musikutbud säsongen 2018/2019 söker vi nya medlemmar till Länsmusikens referensgrupp!

 

Inför valet av utbud av musikproduktioner för barn och unga säsongen 2018/19, söker vi nya medlemmar till Länsmusikens referensgrupp. Att sitta med i referensgruppen innebär att du är med på auditiondag/ar där utdrag visas ur musikproduktioner med grupper som har anmält intresse att vara med i Länsmusikens utbud, samt efterföljande samtal och diskussioner. Det är mycket värdefullt att få input och synpunkter från referensgruppen när produktioner för en ny säsong ska väljas ut. Vi eftersträvar en referensgrupp som är så representativ som möjligt och speglar våra olika målgrupper i länet; kultursekreterare/samordnare, förskollärare, lärare och andra arrangörer av musikföreställningar/program för barn och unga i Stockholms län.  

Anmäl intresse snarast  till  susanne.rundberg@musikaliska.se