Världen ligger öppen - Gränslös inspiration

Inspiration och influenser har inga geografiska gränser längre, det syns på den unga generationen. Med snabb och enkel tillgång till musik och information från världens olika hörn på vägar äldre tonsättare inte kunde drömma om, inspireras dagens kreatörer från ett vitt spektrum av källor som de förhåller sig mycket fritt till.

Andrea Tarrodi har inspirerats av både Mozarts Gran Partita för 13 blåsare och Miles Davis/Gil Evans Quiet Nights, en skiva hon lyssnade mycket till innan Serenade in Seven Colours kom till. För Molly Kien kröp tankarna på maneter och manetsjön Jellyfish Lake in under kompositionsarbetet, medan Benjamin Staern baserat sina Konnakol-variations på karnatiska rytmiska mönster från Sydindien som han hört och sett en indisk musiker göra på Facebook.

Lauri Metsvahi som är solist i Konnakol-Variations är en slagverkare som kombinerar en synnerligen grundlig klassisk skolning med tidigt intresse för trash metal. Han är nu djupt intresserad av den rytmiskt och tekniskt komplexa ”djent” en genre inom progressiv metal.

1940 - Krigsåren - Världen går sönder

Under brinnande krig skrev Hugo Alfvén, Eduard Tubin och Grazyna Bacewicz sina verk på 40-talet. Tubin och Bacewicz levde i och med kriget. Tubin komponerade Kratt under två ockupationsmakter innan han flydde till Sverige och Bacewicz skrev Ouvertyr i det ockuperade Warszawa 1943. Säkert var längtan efter fred och frihet stark hos Bacewicz som inledde ouvertyren med morsekoden för V, liksom BBC:s krigssändningar. I sjuttiotvåårige Alfvéns värld på gården i Dalarna märks inte så mycket av krigets fasor. Situationen i Estland skilde sig mycket från den i Sverige. Då Tubin blev klar med sin första symfoni 1934 var han blott den tredje esten som komponerat en symfoni. Det var också svårt att följa den musikaliska utvecklingen i Europa, Schönberg, Alban Berg och Webern liksom Sjostakovitj hörde man inte. Generellt fanns en mer skeptisk till negativ syn på det moderna i de mindre öppna musikklimat Tubin och Bacewicz verkade i.

Folkmusik - Inspiration och influens

Behovet av att skapa och definiera nationalstaten enligt den konstruktivistiska principen var ett 1800-talsfenomen i Europa. Nationalromantikerna strävade efter nationell identitet och karaktär ofta genom att använda det folkliga. Intresset för folkmusik blev stort hos många tonsättare, nationalromantikern Alfvén använder den ofta och Eduard Tubin ibland i sina verk. Det melodiska materialet samlade de in själva, Alfvén kallade till sig fäbodkullor och roslagsfolk för att höra deras låtar och Tubin, inspirerad av Kodaly, for på 30-talet till Dagö och Muhu för att samla in musik. Alfvén använder Du skåning i sin Festouvertyr och Tubin byggde sin balett Kratt helt på folksånger i ett modernare tonspråk. Bacewicz var neoklassicist och hennes intresse för folkmusik kom egentligen senare men Ouvertyr har ett folkmelodibaserad pastoralt parti.