Mitt i musiken med Blåsarsymfonikerna (9-12 år)

Upplev en stor blåsorkester inifrån

Barnen sitter på stolar mellan orkesterns musiker och känner kraften från häftiga instrument och mäktiga klanger i hela kroppen. Blåsarsymfonikerna demonstrerar sina instrument och dirigenten Per-Olof Ukkonen förklarar hur man gör för att få orkestern att spela starkt och svagt, fort och långsamt, pampigt och spänstigt. Eleverna ges kunskap om hur varje instrument fungerar och får även prova på att dirigera.

Temadagens upplägg:

Målgrupp: 9–12 år
Spelperiod: Enl. ök.
Pris: Upp till 3 workshops samma dag, 30 000 kr
Speltid: 45 min 
Maxdeltagare: 50 barn/gång. 1-3 gånger samma dag.
Lokal: Fri golvyta 12×12 m, gärna större.
Dirigent: Per-Olof Ukkonen.

Bokning och information:
Anita Bohlin
anita.bohlin@musikaliska.com
08-407 16 09