Mötesplats Barnkultur - Våren 2017

Vad betyder slöjd för unga idag?
13 Feb 2017  kl.17.00
Vi får träffa Andreas Sohlberg, enhetschef på Slöjd Stockholm och länshemslöjdskonsulenterna Stina Scott och Elin Danielsson. Med exempel från Reenactment, Gerillaslöjd, Makerrörelsen och Cosplay berättar de om hur slöjden används som redskap för att skapa samhällsförändring och egna upplevelser för unga idag. Vi inbjuder till ett samtal om de olika uttrycksformer som slöjd och handens görande tar sig i olika delar av samhället.


Se på konst - Varför då?
13 Mars 2017  kl.17.00
Rebecka Walan, konstpedagog och intendent på Stockholms läns museum, berättar om konstsamtal och skapande med barn och ungdomar. Hur kan man främja barns och ungdomars lust att skapa och berätta? Vad händer när en grupp elever tillsammans ser på ett konstverk? Rebecka berättar om metod och upplägg, hur de arbetar med öppna frågeställningar och att eleverna som lyssnar får komma med idéer om konstverken och prova på att skapa själva.


Rebecca Forsberg
Varför ska publiken komma?

8 Maj 2017 kl.17.00
Kvällens gäster är Rebecca Forsberg, regissör, dramatiker och konstnärlig ledare för RATS Teater (Research, Arts & Technology for Society). Hon berättar om teaterns konstnärliga produktioner med avancerad teknik och ledande forskare från alla områden, för att fördjupa dialogen kring brännande samhällsfrågor. RATS är sedan 2016 en forskningsscen vid Stockholms Universitet. Med produktioner som Women in science och Antigone i Husby har teatern fått stort genomslag med hjälp av ICT (Informations- och kommunikationsteknologi) som möter en ung publik. Publiken som de har mött har ställt helt nya krav på delaktighet och har förändrat var och hur mötet ska ske samt vänt upp och ner på arbetsmetoderna.