Öga mot öga

Gästspel: Öga mot öga - Flamenco och kathak

Datum: fredag 30 november

Tid: 19:00

Lokal: Stora salen

Flamenco och kathak - musik och dans i duell, samspel och poesi

Tolv internationella musiker och dansare möts för att tillsammans utforska gemensamma nämnare och ämnen som blir aktuella när folkgrupper och kulturer vandrar och möts. Poesi med anknytning till flamenco, nordindisk och romsk kultur flätar samman konserten från början till slut. Laddade spänningsfält i rytm, sång, dans och musik bildas. UNESCO:s immateriella världsarv flamencon och den nordindiska musik- och dansformen kathaken har, trots sina vitt skilda geografiska hemvister och karaktärer mycket gemensamt, t ex den fria och spontana improvisationen inom en given struktur och kontrasterna mellan lyrisk skönhet och explosiv styrka. Framför allt är det samspelet mellan de ljudande dansarna, musiker och publik som är konstartens kärna.

 

Medverkande

Sanchita Pal (sång), Debashish Mukherjee (tabla), Stian Grimstad (sitar), Moa Danielson (santoor), Hanna Mannila (kathakdans), Quincy Kendall Charles (kathak), Anna Murtola (sång), Per Lenner (gitarr)‚ Sara Nilsson (fiol), Robin Cochrane (slagverk), Davin Montero (flamencodans), Pia del Norte (flamencodans), Roberto Gonzalez (berättare)

 

Speltid

Ca 2 tim inkl. paus

 

Biljetter

200-280 kr


Gästspel i arrangemang av Länsmusiken i Stockholm


Produktionen är ett samarbete mellan FlamencoFredag, Stockholm Sangeet, Länsmusiken i Stockholm, Västmanlandsmusiken, Instituto Cervantes, Spanska Ambassaden och Dans Compagniet. Med stöd av Stockholms Stad, Kulturrådet och Musikverket.