Styrelsen

Ideella föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (Blåsarsymfonikerna)
 

Lena Malmfors
Ordförande
lena.malmfors@musikaliska.se

Sverker Gawell
Vice ordförande
sverker.g48@gmail.com

Lennart Lundblad
lennart@lundblad.nu

Niklas Heggestad
niklas.heggestad@musikaliska.se

Karin Switz
karin.switz@musikaliska.se

Lena Haag
lena.haag@musikaliska.se

Johan Söderlund
johan.soderlund@musikaliska.se

Staffan Eriksson
Facklig repr. Symf/sekreterare
staffan.eriksson@musikaliska.se

Lilian Henriksson
Facklig repr. Unionen
lilian.henriksson@musikaliska.se


Suppleanter

Per-Markus Heggestad, SLB (1:e supp.)
per-markus.heggestad@musikaliska.se

Anita Andersson
Suppleant, SYMF
anita.andersson@musikaliska.se