Orkesterprofiler 2017/2018

Blåsarsymfonikernas musiker utgör delar av orkestern som kollektiv. I orkesterrepertoaren lyfts enskilda musiker då och då fram i solopartier men vår ambition är att  publiken också ska få uppleva riktiga soloprestationer av musikerna eftersom alla blåsarsymfoniker har så mycket att visa, både musikaliskt och som personer. Från och med hösten 2017 kommer vi därför, att  varje halvår lyfta fram en musiker, kallad orkesterns profil. Klarinettisten Johan Söderlund  är orkesterns profil under hösten 2017 och under våren 2018 axlas rollen av orkesterns nya solooboist Johanna Nilsson.

HÖST 2017

Johan Söderlund, klarinettist

Johan Söderlund, klarinett

Klarinettisten Johan Söderlund är Blåsarsymfonikernas konsertmästare och har varit medlem i orkestern sedan 2008. Utöver sitt arbete med klassisk musik spelar Johan ofta jazz och annan improvisationsmusik, vilket speglar hans bredd som musiker. Han är en eftertraktad orkestermusiker och gör inhopp i flera av landets ledande orkestrar, samtidigt som han regelbundet spelar med Omnibus Chamber Winds och i den experimentella samtida ensemblen Heavy Breeze.

Johan föddes i Uppsala 1971, och började där spela klarinett. Han blev antagen till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där han bland annat  hade Sölve Kingstedt som lärare, sedan följde mer studier vid University of Southern California i Los Angeles för Yehuda Gilad, Michele Zukovsky och Mitchell Lurie.

Under hösten 2017 har Johan varit solist i Last night of the Proms, soppkonserten  Time Pieces  samt konserten Rossini Rocks i Staffan Lundén-Weldens stycke Salsa Con Brio.


VÅR  2018

Johanna Nilsson, oboe

 Johanna Nilsson, oboe
Johanna Nilsson Foto: Jonas Jörneberg

Johanna Nilsson, föddes  1988 och  växte upp  på Hammarö i Värmland. Hon började spela oboe vid 9-års ålder på Hammarö Kulturskola och fortsatte sedan studierna  på musikgymnasiet i Karlstad. Efter en ett-år på Musikkonservatoriet i Falun flyttade Johanna till Malmö där hon tog kandidatexamen och avslutade sedan sin studieperiod med en masterutbildning på  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med inriktning orkester.

Efter sin masterexamen 2014 har Johanna frilansat i ett flertal orkestrar i Sverige, bland annat i Wermland Operas orkester och Uppsala Kammarorkester. Johanna är sedan 2017 fast anställd i Blåsarsymfonikerna. 

Som orkesterprofil våren 2018 ska Johanna spela Lille Bror Söderlunds Concertino på Blåsarsymfonikernas konsert Svensk Festivalyra  den 14:e april.