Orkesterprofiler 2017/2018

HÖST 2017

Johan Söderlund, klarinettist

Johan Söderlund, klarinett

Klarinettisten Johan Söderlund är Blåsarsymfonikernas konsertmästare och har varit medlem i orkestern sedan 2008. Utöver sitt arbete med klassisk musik spelar Johan ofta jazz och annan improvisationsmusik, vilket speglar hans bredd som musiker. Han är en eftertraktad orkestermusiker och gör inhopp i flera av landets ledande orkestrar, samtidigt som han regelbundet spelar med Omnibus Chamber Winds och i den experimentella samtida ensemblen Heavy Breeze.

Johan föddes i Uppsala 1971, och började där spela klarinett. Han blev antagen till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där han bl.a. hade Sölve Kingstedt som lärare, sedan följde mer studier vid University of Southern California i Los Angeles för Yehuda Gilad, Michele Zukovsky och Mitchell Lurie.

Johan är solist i Last night of the Proms, och kommer bl.a. att spela Malcolm Arnolds Klarinettkonsert nr. 2. Johan spelar även på soppkonserten "Time Pieces" den 6 oktober samt är solist på konserten Rossini Rocks 14 oktober i Staffan Lundén-Weldens stycke Salsa Con Brio.